Bro mellan Fiskehamnen och Tjärholmen, kunde det vara något?

Tjärholmen är ett populärt friluftsområde för invånarna i Kronohagen. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Tänk om man skulle bygga en bro mellan Fiskehamnens sydspets och Tjärholmen. Den tanken har flera medlemmar i Helsingfors stadsfullmäktige.

En bro för gång- och cykeltrafik mellan Kronohagens gröna lugna, Tjärholmen, och det nya området Knekten i Fiskehamnen föreslås. Det är Jenni Pajunen (Saml) och 16 andra ledamöter i Helsingfors stadsfullmäktige som för fram idén i en motion.

De menar att bron skulle göra Knekten mer tillgänglig och lockande. Men stadsmiljösektorn menar att någon bro här inte är aktuell. Även om bron inte är någon dålig tanke, anser tjänstemännen ändå att det är bättre att lägga resurserna på mer brådskande projekt.

Dessutom kommer Knekten framöver ändå att få en broförbindelse till Havshagen. Den ska heta Havshagsbron och byggas åren 2024-2026. Havshagsbron är en av de tre Kronbroarna.

Enligt staden förbättrar Havshagsbron förbindelserna från södra Fiskehamnen till centrum på ett betydande sätt. På bron kommer spårvagnar att åka, men även cyklister och fotgängarna kan använda den.

Havshagsbron kommer även att ha en förgrening, Kolhamnsbron, som går till kolkraftverket i Hanaholmen.

Motionen om bron till Tjärholmen kommer att behandlas på stadsstyrelsens möte på måndag.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning