Brittiskt handelsavtal får finska företag att pusta ut

Industrin kan fortsätta nästan som tidigare när det nya handelsavtalet mellan EU och Storbritannien godkänns. Arkivbild. Bild: Jennifer Granqvist/SPT

Industrin i Finland kan fortsätta sin tullfria handel med Storbritannien om handelsavtalet godkänns. Konsumenterna kan ändå lägga märke till högre avgifter inom e-handeln.

Efter tuffa förhandlingar har EU och Storbritannien kommit närmare ett handelsavtal. EU-länderna förväntas godkänna avtalet tillfälligt från och med årsskiftet, medan den egentliga processen för att godkänna avtalet fortsätter i början av året.

Vid Österbottens handelskammare säger vd Juha Häkkinen att det är positivt att ett handelsavtal över huvud taget kunde förhandlas fram. Enligt honom kan handeln med Storbritannien fortsätta i stort sett som tidigare.

– Det är framför allt bra för pappersindustrin och annan industri att det inte blir några tullavgifter. Gränsbyråkratin tar inte så lång tid. Det hade varit förfärligt om inget avtal uppnåtts.

Häkkinen säger att servicebranschen troligen kommer att drabbas hårdare.

– Finansbranschen kommer att få det svårare att verka över gränserna. London är en av världens finansstäder, men jag tippar att dess roll blir mindre. Det betyder i sin tur att någon annan stad växer, kanske Frankfurt eller Rotterdam. Det får tiden utvisa.

Vid Aktia säger chefsekonom Lasse Corin att finansbranschen redan länge har förberett sig på brexit. De stora finansbolagen med kontor i London har satsat mer i andra städer.

– Dublin, Paris, Frankfurt och Luxemburg, det är ställen där man anställt mer personal till finansbolagen.

Corin säger att bankerna i Finland nästan uteslutande är nordiska, vilket medför att den enskilda konsumenten inte kommer att påverkas så mycket. Däremot kan storbolagen som köper tjänster från de stora internationella bankerna påverkas.

– Men de kan troligen erbjuda tjänsterna från annat håll än just London.

Corin påpekar att avtalet för finanstjänster inte är färdigt förhandlat ännu, och att det är bra att de stora finansbolagen haft tid att förbereda sig.

Internetshoppingen blir dyrare

Den enskilda konsumenten i Finland kommer inte att märka hemskt mycket av det nya handelsavtalet mellan EU och Storbritannien. Undantaget är e-handeln, där det kommer att tillkomma moms vid beställningar från Storbritannien.

– Sedan kommer säkert företagen också att fundera kring var de placerar sina lager, men ja, beställer man direkt från stora företag så tillkommer det moms på e-handel, säger Juha Häkkinen.

Det som han beklagar mest i fråga om brexit är avslutandet av Erasmus-utbyte mellan Finland och Storbritannien.

– Erasmus har gjort att många haft möjligheten att studera språk och kultur i England och Storbritannien, och det är väldigt tråkigt för oss finländare att det slutar. Utbytet har gynnat båda parterna.

På frågan om vilka som är vinnare och förlorare i det hela säger Häkkinen att Europa vann. Till Europa räknar han både EU och Storbritannien och de vanliga människor som försöker bo, leva och tävla med resten av världen.

– Avtalet är en seger för hela Europa när man tänker på världshandeln. Storbritannien är en stor marknad och har mycket kunskap.

År av förberedelser

Från och med årsskiftet ökar ändå byråkratin, vilket betyder att handeln med Storbritannien blir dyrare och krångligare jämfört med nuläget, säger Janica Ylikarjula, ansvarig för EU-intressebevakning vid Finlands Näringsliv.

– Men givetvis är effekterna klart lindrigare än om man inte hade fått till stånd något handelsavtal alls.

Ylikarjula tror inte att förändringarna vid årsskiftet har så stor inverkan på Finlands ekonomi som helhet, det är främst enskilda företag som påverkas.

– Processen har pågått i flera år och speciellt stora företag med kopplingar till Storbritannien har systematiskt anpassat sig från början. Men för små företag kan det förstås vara svårare, särskilt eftersom man enades om avtalet i sista stund.

Den sena överenskommelsen är ändå ett klart bättre alternativ än om man inte hade fått till stånd något avtal alls, enligt Ylikarjula.

– Vanligtvis handlar förhandlingar om handelsavtal om att bli kvitt handelshinder, men nu kommer de att öka eftersom Storbritannien ville ha ett mer avskilt förhållande till EU.

Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till rådet, alltså medlemsstaterna, om att provisoriskt godkänna avtalet. Avtalet måste tillämpas provisoriskt eftersom Europaparlamentet inte kommer hinna godkänna avtalet i år.

Enligt en princip som man hittills alltid hållit fast vid när det gäller handelsavtal krävs ett enhälligt beslut i rådet.

Finlands linje slås fast av riksdagens stora utskott på förslag av statsrådet.

När medlemsländerna har godkänt avtalet kan kommissionen underteckna det. Det provisoriska avtalet kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Europaparlamentet utvärderar förhandlingsresultatet i början av det nya året.

Eftersom resultatet av förhandlingarna tolkas som en unionsfråga, krävs inte godkännande av de nationella parlamenten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning