Brittiska riskkapitalister dök upp bland Stockmanns storägare

Stockmanns ekonomiska problem har lett till att företaget genomgår en skuldsanering. Bild: Linn Svanberg

För att lösa Stockmanns skuldproblem fick fordringsägarna möjligheten att konvertera sina pengaanspråk till aktier. Det betyder att listan över de största ägarna kastas om.

I måndags gick Stockmann ut med en flaggning om en betydande förändring i ägarbasen. Ett föga känt bolag med namnet Denali European Opportunities Designated Activities Company hade seglat upp bland bo...