Brittisk avlyssning klandras av Europadomstolen

En minnestavla avtäcks vid en ceremoni för det brittiska underrättelseorganet i London 2019. Arkivbild. Bild: Frank Augstein/TT-AP

Det brittiska underrättelseorganet GCHQ har brutit mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter genom sin massinsamling av information, slår Europadomstolen fast.

Fallet har drivits av människorättsorganisationer som argumenterat för att övervakningen varken varit nödvändig eller proportionerlig, och att det saknats insyn i programmet. Den brittiska regeringen menar att det spelat en avgörande roll för att upptäcka hot mot den nationella säkerheten.

Europadomstolen slår fast att massövervakning i sig inte bryter mot Europakonventionen – men att avlyssningen måste underkastas mer reglering och översyn än vad som skett i Storbritannien. Domstolen påpekar bland annat att godkännande för avlyssning bör ges av ett oberoende organ, inte av regeringen.

Storbritannien befinns skyldigt till att ha brutit mot artikel 8 i Europakonventionen om rätten till respekt för privatlivet. Överträdelser har även gjorts gällande artikel 10, om rätten till yttrandefrihet, då det bland annat saknats tillräckligt skydd för konfidentiellt journalistiskt material, enligt domstolen.

Det var den amerikanske visselblåsaren Edward Snowden som 2013 avslöjade att USA:s och Storbritanniens underrättelsetjänster ägnade sig åt omfattande övervakning som inletts efter 11 september-attackerna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning