Hjälplösa under snön – Juliet Nicolsons bok berättar om vad en extrem vinter gjorde med det brittiska samhället

Vikten av snö och is fick telefonledningarna av koppar att kollapsa under den exceptionella engelska vintern 1962-63. Bilden från East Dundry Lane, Somerset. Bild: Wikipedia

Juliet Nicolson skriver om vad den extrema vintern 1962-63 betydde för Storbritannien. Kerstin Lindman-Strafford minns det kalla och fuktiga landet hon kom till våren efter den stora kylan.

Mörka vinter, kall och rå! Du i hvitt naturen kläder Dina bistra nordanväder Tysta ej vår sång ändå (Carl Snoilsky, 1841-1903)Jag läser Juliet Nicolsons nya...