Brister i de slutna fängelserna

Vanda fängelse. Bild: Kristoffer Åberg

Fångars rättigheter fullföljs inte helt i de slutna fängelserna, visar en undersökning som gjorts av Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet.

Fångar får inte alltid komma till tals, besluten motiveras bristfälligt och det förekommer problem i informationsgången. Även i hälsovården och fångarnas kontakter till den yttre världen har det funnits brister.

I de öppna anstalterna förverkligas rättigheterna däremot ganska bra. 

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning