Brister i de slutna fängelserna

Vanda fängelse.Bild: Kristoffer Åberg

Fångars rättigheter fullföljs inte helt i de slutna fängelserna, visar en undersökning som gjorts av Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet.