Brister i de slutna fängelserna

Vanda fängelse. Bild: Kristoffer Åberg

Fångars rättigheter fullföljs inte helt i de slutna fängelserna, visar en undersökning som gjorts av Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet.

Fångar får inte alltid komma till tals, besluten motiveras bristfälligt och det förekommer problem i informationsgången. Även i hälsovården och fångarnas kontakter till den yttre världen har det funnits brister.

I de öppna anstalterna förverkligas rättigheterna däremot ganska bra. 

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning