Bristen på pengar förgiftade äktenskapet mellan Ellan och Albert Edelfelt

Del av porträtt av konstnärens hustru. Albert Edelfelts målning av hustrun Ellan målades 1896, under den period då äktenskapet präglades av slitningar och makarna bodde i olika länder Bild: Finlands nationalgalleri /Jenni Nurminen

Ellan de la Chapelle var vacker, beläst och tämligen ointresserad av att bli gift. I Albert Edelfelt hittade Ellan en man lika passionerat förtjust i konst och politik som hon men äktenskapet blev skakigt.

Äktenskapet är kvinnans enda karriärmöjlighet, skrev en uppgiven Ellan de la Chapelle i ett brev till sin väninna.Ellan var en omsvärmad skönhet i Helsingforssocieteten under det tidiga 1880-tal...