Bristen på komponenter skapar huvudbry: "Inte en fråga Finlands regering löser"

Arbets- och näringsminister Mika Lintilä säger att Finland måste göra det enklare för utländska arbetare och studerande att komma till Finland. Arkivbild. Bild: Statsrådets kansli

Finlands ekonomi återhämtar sig snabbare än väntat. Nu är det enligt arbets- och näringsminister Mika Lintilä skäl att börja fokusera på de problem som glömts bort under den akuta coronakrisen.

Djupdykningen blev aldrig så djup som det förutspåtts. Bland annat därför har Finlands ekonomi nu återhämtat sig överraskande fort efter coronakrisen.

Det säger arbets- och näringsminister Mika Lintilä (C) då han möter medierna på onsdagen.

Men det är ändå inte tid att andas ut och tänka att krisen är förbi.

– Vi måste ständigt minnas vilket oförutsägbart läge vi lever i. Vi är i den fjärde coronavågen just nu och ingen kan säga om det här är den sista, säger Lintilä.

Lintilä betonar att samma problem som Finland tampades med innan coronakrisen fortfarande kvarstår. Det handlar bland annat om låg produktivitet och bristen på kunnig arbetskraft.

Dessutom tornar nya problem upp sig.

– För tillfället är utan tvekan det mest intresseväckande problemet, tyvärr i negativ bemärkelse, tillgången till komponenter. Det här är en fråga som kommer att definiera många situationer framöver.

Hur lösa problemet?

Komponentproblemet är stort och det kan enligt Lintilä till och med få geopolitiska följder i framtiden.

Han säger att problemet inte är en fråga som Finlands regering har redskap att lösa, kanske inte ens EU.

– Komponentproblemet har rätt överraskande blivit till en stor helhet. Jag har svårt att se hur EU kunde lösa denna brist med sin egen produktion. En stor del av de olika komponenterna kommer från öst.

Lintilä lyfter fram bilbranschen som exempel, men betonar samtidigt att det inte bara är där som bristen skapar problem.

Komponentbristen leder till en ond cirkel. Då komponenter saknas minskar företagens produktion. Minskad produktion innebär minskade intäkter, och i förlängningen ger det sämre möjligheter till nya investeringar.

Områden att förbättra

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) kom tidigare i år med en rapport om problemområden som får Finland att släpa efter andra länder.

I rapporten slår organisationen bland annat fast att Finland behöver göra det lättare att grunda nya företag, göra regelverken mer förutsägbara och förenkla tillståndsprocesserna för dem som kommer till Finland.

Ett praktexempel är Finlands för tillfället 23 olika kategorier för arbetstillstånd. I Danmark är motsvarande siffra 5.

Lintilä håller fullständigt med rapporten.

– Frågan om att förenkla tillståndsprocesserna för dem som kommer till Finland var på tapeten redan vid regeringens halvtidsöverläggning i våras. Att hitta en lösning på den frågan är extremt viktigt, säger han.

– Det är inte hållbart att utländska sakkunniga som kommer för att jobba i Finland måste vänta på arbetstillstånd i månader. De stannar inte kvar och väntar.

Han lovar också att förbättringar är på kommande vad gäller utländska studerandes möjligheter att komma till Finland för att studera.

Enligt Lintilä kommer frågan om att locka utländska arbetare till Finland att aktualiseras i samband med regeringens budgetförhandlingar nästa vecka.

– En god sak är att vi alla inom regeringen enat bär på viljan att lösa problemet.

Coronakrisen kom och förändrade den första halvan av regeringsperioden.

– Det är lätt att grundproblemen då glöms bort. Nu skulle det vara skäl att åter börja fundera på dem, säger Lintilä.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning