Bristande svenska i myndigheternas varningsmeddelande om markbranden i Kalajoki

Det svenska varningsmeddelandet om markbranden i Kalajoki uppmanade allmänheten att "flytta runt i området". Bild: Glenn Hägg/Lehtikuva

Det blev ett fel i den svenska översättningen av varningsmeddelandet om markbranden i Kalajoki. Allmänheten uppmanades till rakt motsatta handlingar än i den finska versionen.

Det blev ett fel i den svenska översättningen av varningsmeddelandet om markbranden i Kalajoki. Allmänheten uppmanades till rakt motsatta handlingar än i den finska versionen.

Räddningsmyndigheterna gick på onsdagen ut med ett varningsmeddelande till allmänheten om markbranden i Kalajoki. På finska löd en rad "Alueella liikkumista pyydetään välttämään", på svenska ungefär "vänligen undvik att röra er i området".

Men den svenska översättningen löd i stället: "Snälla flytta runt i området".

Räddningsledare Jarmo Haapanen, vid räddningsverket Jokilaaksojen pelastuslaitos, beklagar misstaget. Han är medveten om att felöversättningen är ett rätt allvarligt misstag.

–  Det är tyvärr här hos oss som det har gått fel, antagligen på grund av brådska. Något ord har säkert fallit bort i misstag, vilket förstås är beklagligt.

–  Vi ska sätta i gång med att få ut en rättelse, säger Haapanen.

Ska stämma överens

Ett varningsmeddelande är ett meddelande som den behöriga myndigheten utfärdar i syfte att varna för farliga händelser och för att ge förhållningsregler. I enlighet med språklagen ska de utfärdas på både finska och svenska.

Haapanen säger att räddningsverket skriver varningsmeddelandena som sedan skickas vidare till nödcentralen. Därifrån förmedlas de till Yles kanaler som publicerar informationen.

Jussi Korhonen, direktör för civil beredskap vid Inrikesministeriet, säger att det är myndigheterna som utfärdar varningsmeddelandet som innehar ansvaret för att det översätts.

–  Myndigheten som utfärdar meddelandet har en skyldighet att se till att texterna stämmer överens, säger Korhonen.

Korhonen säger att Yle endast är en teknisk vidareförmedlare, vilket betyder att de inte har rätt att göra ändringar i myndighetsmeddelandena.

Lag om varningsmeddelanden

Linda Lindholm, specialsakkunnig vid Justitieministeriet, säger att varningsmeddelanden enligt språklagen och lagen om varningsmeddelanden ska gå ut på både finska och svenska.

–  Den juridiska grunden är tydlig, varningsmeddelanden ska gå ut på finska och svenska, eftersom information som är väsentlig för individens liv, hälsa och säkerhet ska ges på båda nationalspråken i hela landet, säger Lindholm.

Varningsmeddelanden får utfärdas av bland annat räddningsmyndigheter, polisinrättningar, Meteorologiska institutet, Livsmedelsverket och ministerier.

Lindholm framhåller att varje myndighet inom sitt verksamhetsområde ska övervaka att språklagen följs och att Inrikesministeriet övervakar räddningsväsendet.

Justitieombudsmannen har hand om laglighetsövervakningen. Om man anser att någon har brutit mot språklagen är det dit man kan klaga.

–  I första hand lönar det sig att vara i kontakt med den berörda myndigheten om det brister i den språkliga servicen, säger Lindholm.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning