Bristande analys av Esperis problem

I tisdags (4.2) rapporterade HBL på nyhetsplats om vad en analytiker kommit till angående orsakerna till vårdbolaget Esperi Cares bottendåliga ekonomi som lett till att fordringsägarna (två banker) nu tar över. Tidningen påminner läsarna om att bolaget bytt vd och genomgått samarbetsförhandlingar. Tidningen har också frågat aktieanalysföretaget Inderes om orsakerna till att det gått så illa för Esperi.

Det som förvånar mest i analytikerns uttalande är att han endast talar om den så att säga omedelbara, bokföringstekniska orsaken, alltför stor skuldsättning. Enligt Inderes har det handlat om ett enskilt bolag som ägts av kapitalplacerare med alltför stora och därmed riskabla tillväxtambitioner. Inderes-mannen uppger också att andra företag i branschen inte är lika skuldsatta. Underförstått att det är endast Esperi som gjort bort sig och att övriga aktörer i branschen har sitt på det torra?

Inte ett analytiskt Inderes-ord om den bakomliggande stora orsaken; inkompetent företagsledning! Inkompetent i den meningen att man trott sig vara i en bransch som liknar tillverkning av ullstrumpor. Där kan man gå på och behandla reklamationer genom snabba "tekniska" ingrepp. Men i en bransch som ska kunna erbjuda god vård och omsorg för en åldrande befolkning måst man vara extra försiktig med reklamationer. Helst ska man redan från början förstå att driva det hela så att inga reklamationer över huvud taget dyker upp. Nu har reklamationerna i branschen blivit en tsunamivåg som drabbat inte bara kunderna/klienterna utan, beklagligt nog, även näringslivets och marknadsekonomins anseende.

Pekka Sörensen Pargas

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning