Briljant – och bedrövligt

Att det åsiktsmässigt är högt i tak och brett mellan väggarna i HBL är precis som det ska vara. Men de senaste dagarna har bjudit på så stor spännvidd att man baxnar. På ledarplats (HBL 27.11) serverar Torsten Fagerholm en briljant analys av den bedrövliga cannabisdiskussionen i vårt land. Där fanns egentligen ingenting att tillägga, och jag är tacksam över att HBL på ledarplats så tydligt och starkt talar för en avkriminalisering av bruket. Inte en dag för tidigt.

Från denna uppvisning i vidsynthet, sans och förnuft är steget långt till det mörker som I dag-kolumnen dagen innan bjöd på (HBL 26.11), signerad Martin Paasi, "sparekonom på bank". Den mest ohöljda lovsång till kapitalism och konkurrens jag någonsin sett i HBL:s spalter, åtminstone på så framskjuten plats.

"Vinn eller försvinn", inleder Paasi, och avslutar: "Det är bara att köpa läget: av tävlan är vi födda, endast av tävlan kan vi fortleva". Och däremellan dåligt kamouflerad irritation över att vi i våra nordiska samhällen är så överens om att vi bör ta hand om dem som är svaga och utsatta. Kolumnister är och ska vara fria att formulera sig som de vill, javisst. Och tidningen ansvarar inte för deras åsikter. Men någonstans går ändå gränsen, åtminstone för mig.

Thomas Rosenberg, Lovisa

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning