Brexit inverkar på brittiska medborgares FPA-förmåner

FPA:s förmåner till brittiska medborgare kan påverkas av brexit. Bild: SPT/Mikael Piippo

Migrationsverket rekommenderar att brittiska medborgare i Finland registrerar sig.

Storbritanniens utträde ur EU kan inverka på brittiska medborgares FPA-förmåner, skriver Folkpensionsanstalten (FPA) i ett pressmeddelande. Om det inte finns ett avtal så upphör samordningen av socialskyddssystemet mellan Storbritannien och EU, vilket påverkar förmåner till dem som rör sig mellan Finland och Storbritannien. Vissa förmåner kan ändå betalas ut enligt finländsk lagstiftning.

Den sociala tryggheten för medborgare som har bott i Finland flera år förändras inte märkbart, även om brexit genomförs utan avtal, så kallad hård brexit. FPA uppmanar ändå att följa Migrationsverkets anvisningar för att försäkra sig om FPA-förmånerna.

Utan EU-lagstiftning så upphör också användningen av till exempel det europeiska sjukvårdskortet och olika intyg och blanketter mellan Storbritannien och EU, ifall man inte avtalar om någonting annat.

Rätten till FPA-förmåner grundar sig inte på medborgarskap, utan på om man bor och arbetar i Finland. En förutsättning är ändå att man vistas lagligt i landet och Migrationsverket rekommenderar att brittiska medborgare i Finland registrerar sin uppehållsrätt.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning