Brexit håller upp en spegel för EU

"Hur öppen och medborgarvänlig har unionen blivit, för den en rak diskussion med möjligheter för var och en att göra sin röst hörd? Alltid verkar inte EU-maskineriet fungera med insikten om att det är av medborgarna och inga andra den fått sitt existensberättigande."

Länge närdes hopp i övriga EU-länder att Storbritannien trots allt inte skulle lämna unionen. Det kunde eventuellt bli en ny folkomröstning, eller ett resultat i parlamentsvalet som utmynnar i ett stä...