Breven vittnar om svåra tider

Christel Pakarinen i Sagu låter oss ta del av sin farmors kusins, Bertha Söderholms, brevväxling med sin kusin Saida Rosenlöf i Åbo. Bertha Söderholm som var 34 år då inbördeskriget bröt ut jobbade i Borgå som piga och hushållerska. Familjen Rosenlöf i Åbo var socialdemokrater och inblandade i Lenins flykt genom Finland.

Borgå den 8 sept 1918 Kära Saida!Tack skall du ha för gratulationen du var den enda som kom ihåg gamla Lovisa. Fast jag sannerligen ej var värd uppmärksamheten, det hade nog varit min ti...