Breivik fick delvis rätt mot norska staten

Terrordömde massmördaren Anders Behring Breivik anlände handfängslad till rättssalen i Skien-fängelset. Breivik har stämt norska staten för att han anser att den kränker hans mänskliga rättigheter. Bild: Lise Aserud

Norska staten har kränkt massmördaren Anders Behring Breiviks rättigheter på en punkt och döms nu för brott mot mänskliga rättigheter. Domen föll i Oslo tingsrätt i dag.

I juli 2011 dödade Anders Behring Breivik 77 personer vid terrorattackerna han utförde på Utøya och i regeringskvarteret i Oslo. Sedan dess har han suttit isolerad för att avtjäna sitt 21 år långa straff.

Behring Breivik menar att han behandlas omänskligt och har stämt norska staten för brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Rättegången hölls under fyra dagar i högsäkerhetsfängelset i Skien. På onsdagen kom domen från tingsrätten i Oslo.

Den slår fast att förhållandena vid isoleringen bryter mot paragraf tre i konventionen, att ingen ska utsättas för tortyr eller omänsklig eller nedvärderande behandling.

Rätten fattade sitt beslut utgående från längden på isoleringen, att den har pågått i redan 4,5 år, och på att Breiviks psykiska tillstånd inte beaktades när straffavtjänandet slogs fast. Nakenkontrollerna som han utsatts för finns det, enligt rätten, inte heller tillräcklig grund för av säkerhetsmässiga orsaker.

Breivik åberopade också paragraf åtta – rätten till privatliv – men staten friades på den punkten. Rätten anser inte att den kontroll av brev, telefonsamtal och besök är ett brott mot artikeln. Rätten betonar också att målet med censuren är att bekämpa och förebygga terrorism.

Staten döms att betala Breiviks rättegångskostnader.

Enligt NRK tänker Breivik inte överklaga domen på de punkter där han inte fått rätt. Hans advokat menar, enligt NRK, att isoleringen nu måste hävas.

Det är ännu oklart om den norska staten kommer att överklaga domen. Beslut om det måste fattas inom fyra veckor.

– Vi har fått medhåll i delar av vår argumentation, det är vi nöjda över. Vi är också nöjda med att vi har ett självständigt domstolssystem, säger Marius Emberland, statens jurist, till NRK.

Han medger ändå att han är överraskad av domen.

Juristen Thomas Horn, expert på isolering, håller med Emberland. Men också han menar att den visar att Norge har ett oberoende rättsväsende.

– Den första tanken för många är att det här är ett nederlag för staten Norge. Men det krävs en nyansering för rättsystemet är en del av staten. Här har vi en domare som har haft mod att fatta ett kontroversiellt avgörande, säger han till Aftenposten.

Rättegången i mars fick stor uppmärksamhet i Norge och internationellt och rev upp sår inte minst hos anhöriga till de många som dödats i eller de som drabbats av terrordåden. Breiviks uttalanden om kallt kaffe och färdigmat i fängelset, där han förfogar över tre celler, har ansetts provocerande.

Under rättegången hävdade Breivik att han fått skador av sin isolering. Experter som hade kallats in menade ändå att de inte kunnat se sådana tecken.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning