Bredare studieprogram kan minska behovet av sabbatsår

Helsingfors universitet lägger om studieprogrammen för att utexaminera ungdomar med färdigheter som bättre ska svara mot de behov arbetslivet väntas ha i framtiden. Bild: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Helsingfors universitets studiereform ska implementeras i höst. Redan nästa vecka kan nya studerande börja söka in till studieprogram för kandidatexamen som är bredare helheter än de gamla huvud- och biämnesstudierna.

Helsingfors universitet gör som några andra redan gjort och som ännu fler universitet väntas göra på sikt. Nya studerande ska söka in till så kallade kandidatprogram, i stället för att plugga huvud- och biämnen. Det finns 32 kandidatprogram att välja på.

– Är man osäker på vad man vill studera blir det lättare att välja. Kandidatprogrammen är breda helheter, och i de flesta program ingår flera vetenskapsgrenar, säger prorektorn Sari Lindblom.

Därmed behöver nya studerande inte förbinda sig till en viss vetenskapsgren. Det går också att byta studieinriktning inom sitt kandidatprogram utan ny ansökning, och därtill kan man ta kurser inom andra kandidatprogram.

– Man kan skräddarsy sina studier och försäkra sig om att alla andra inte har samma studieprofil, säger Sari Lindblom.

Efter kandidatexamen kan man välja mellan några av HU:s 60 magisterprogram. Det ger nya och osäkra studerande några extra studieår att luska ut vilken magisterexamen de egentligen vill sikta på.

– Det kan sänka ribban för att ansöka genast i stället för att ta ett sabbatsår och fundera på framtiden, säger Sari Lindblom.

Vad ska man tänka på när man väljer kandidatprogram?

– Framför allt vad man är intresserad av. Det är också klokt att tänka på om man har färdigheter för just den helheten, och det lönar sig alltid att beakta chansen att få ett jobb på sikt.

Alla som avlagt kandidatexamen har rätt att fortsätta med något magisterprogram utan inträdesprov, men alla kommer inte att platsa just där de vill. Exakta kriterier för antagningen till magisterprogrammen är inte fastslagna, men:

– Vi tänker oss att både framgång och snabbhet i studierna ska beaktas, säger Sari Lindblom.

Utbyte och arbetspraktik

Inom studieprogrammen öppnar HU en lucka som är särskilt lämpad för utlandsstudier. Ambitionen är att allt man studerat utomlands ska beaktas när man återvänder. Nytt är också att studierna inom både kandidat- och magisterprogrammen ska innehålla arbetslivspraktik, för att de utexaminerade ska ha bättre färdigheter i yrkeslivet.

– För företag kan det vara nyttigt att få in arbetskraft som ser på arbetsuppgifterna ur ett lite annat perspektiv. Innovationer börjar vara ett slitet ord, men tanken är kreativitet skapas när olika synsätt möts, säger Susanna Niinistö-Sivuranta, utvecklingsdirektör vid HU.

Redan nu jobbar många studerande, men till skillnad från diverse ströjobb ska den arbetspraktik som kopplas till studierna generera studiepoäng som behövs för examen.

– Vi försöker vara förutseende och bygga programmen så att de utexaminerades kompetens ska matcha arbetslivets framtida behov. Vi är inte det elfenbenstorn universiteten ibland beskylls för att vara, säger Sari Lindblom.

Hur mycket är reformen ett svar på regeringens krav på snabbare och mer näringslivsdrivna studier?

– Vi har vissa gemensamma, nationella intressen. Vi vill vara ett toppuniversitet också framöver, och därför måste vi förnya oss, säger Susanna Niinistö-Sivuranta.

FAKTA

Nu börjar ansökningstiden

Ansökningen till Helsingfors universitets kandidatprogram och till de finska och svenska magisterprogrammen pågår 15 mars–5 april.

Det finns 32 kandidatprogram att välja mellan. De som redan studerar vid HU ska under tre år antingen slutföra sina studier enligt tidigare examenskrav eller hoppa över till det nya systemet. Byter man går det inte att byta tillbaka.

Flera av magisterprogrammen är avsedda för utländska studerande och från och med hösten 2017 avgiftsbelagda för studerande utifrån EU/ETA (läsårsavgiften vid HU är 13 000–18 000 euro beroende på program). Antalet utländska sökande minskade med 30 procent jämfört med förra året, och andelen utifrån EU/ETA minskade också.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03