Bred lins för skador i Finland och Sverige

Vi kan inte helt skydda oss mot de här olyckorna och katastroferna som ständigt är en del av vårt risksamhälle.