Bråttom med Busholmens idrottspark

Alternativ. Det blir inget av det stora motionscentret i Bunkern och därför är det nu bråttom på Busholmen med byggandet av idrottsparken. Projektet ska vara klart samtidigt som nya skolan öppnar.Bild: Helsingfors stad

Fullmäktige påskyndar byggandet av en idrottspark på Busholmen i Helsingfors. Projektet beräknas kosta 13 miljoner euro.

För en månad sedan beslöt Helsingfors förvaltningsdomstol förkasta Helsingforspolitikernas beslut att sälja den gamla industrifastigheten "Bunkern" till byggföretaget SRV. Tanken var att Bunkern skulle få en simhall och motionsutrymmen, färdiga för användning 2019. Projektet brådskade eftersom grundskolan intill Bunkern också skulle använda utrymmena.

Helsingfors stad nöjer sig med förvaltningsdomstolens beslut.

– Det är inte ändamålsenligt att överklaga, säger kanslichef Sami Sarvilinna.

Med det upphävda beslutet godkändes samtidigt även projektplanen för att bygga idrotts- och simhallslokaler i Bunkern. Enligt stadens tjänstemän kommer domstolens beslut "ofrånkomligen att innebära att projektet behöver tilläggstid." Först behöver projektplanen godkännas en gång till, vilket stadsfullmäktige också gjorde på onsdag kväll.

Enligt projektplanen ska det i idrottsparken finnas två fullstora idrottsplaner och en servicebyggnad med omklädningsrum som stöder verksamheten. Den ena av planerna kan få tak för vintersäsongerna och den andra kan under vintertid utnyttjas som konstisbana. I projektplanen ingår även en näridrottsplats med en gräsplan för bollsporter samt mindre spelplaner och en skejtramper.

Busholmens idrottspark ska betjäna hela södra innerstaden där utbudet av idrottsplaner är mindre än på andra håll i huvudstaden. Byggandet kostar 13 miljoner euro.

Projektet har ursprungligen planerats så att grundberedningen börjar ännu i år. Då skulle det första skedet av idrottsparken färdigställas under hösten 2019, det vill säga samtidigt som huvudbyggnaden för skolan Jätkäsaaren peruskoulu färdigställs.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00