Bråttom att väcka åtal i Finavia-härvan – det här handlar bråket om

Trafikminister Anne Berners roll i Finavia-härvan har länge varit under lupp. Bild: Vesa Moilanen

Trafikminister Anne Berner krävs på förklaringar till vad som hänt på Finavia och på vilken hennes roll i den komplicerade placeringshärvan egentligen är. Nu är det bråttom om åtal ska väckas.

Vad är det egentligen som har hänt på Finavia?

Under åren 2009, 2010 och 2011 handlade Finavias dåvarande ledning med så kallade strukturerade räntederivat, instrument som skulle skydda bolagets lån mot räntesvängningar, men som samtidigt var spekulativa och innebar en finansiell risk. Den risktagningen gick emot bolagets egna regler om riskhantering och har inneburit förluster för Finavia på omkring 35 miljoner euro.

Varför behandlas frågan först nu?

Finavia har tidigare behandlat frågan internt redan 2013. Statens revisionsverk konstaterade då att bolagets ledning gjort vad som krävts av den för att reda ut placeringshärvan. Redan 2011 fick den tidigare ledningen gå och både vd och styrelseordförande byttes ut, liksom revisionsbyrån.

Affärerna som gjordes 2009 och 2010 är redan preskriberade och åtal för dem kan inte längre väckas. För affärerna 2011 måste talan väckas i år.

En av Finavias piloter gjorde en polisanmälan mot sin tidigare arbetsgivare våren 2015 och gav affären offentlighet.

På vilket sätt är trafikminister Anne Berner (C) inblandad i härvan?

Beslut om att antingen väcka talan mot bolagets tidigare ledning eller låta bli att göra det ska alltså fattas före utgången av 2016. Den frågan har nu behandlats i Finavias styrelse och av bolagsstämman under året. Staten är Finavias enda ägare och verket lyder under Kommunikationsministeriet. I mars 2015 beslöt Finavias styrelse enhälligt att inte väcka talan mot de ansvariga, ett beslut som kullkastades i september i fjol, då styrelsen efter omröstning beslöt att talan skulle väckas.

Finavias dåvarande styrelseordförande Riitta Tiuraniemi avgick senare i december samma år efter att Kommunikationsministeriet bett Finavias styrelse vänta med att väcka talan tills den genomfört en egen utredning. Här betecknas minister Berners roll ha varit stor.

Bolagsstämman gav i maj i år en ny styrelse i uppdrag att utreda frågan om att väcka eller inte väcka talan.

Har någon utomstående granskat affärerna?

Att Finavias ledning 2009–2011 gjorde dåliga affärer tvärt emot husets regler står utom tvivel. Frågan nu gäller om de ska ställas juridiskt till svars för affärerna 2011. Det stora frågetecknet är i hur hög grad minister Berner blandat sig i processen om att väcka åtal.

I ett pressmeddelande från förra lördagen säger Berner att ministeriet inte ingripit otillbörligt i Finavias operativa frågor då derivatfrågan skötts. Ministeriet har enligt henne inte heller hindrat väckande av talan mot bolagets tidigare vd eller tidigare styrelseledamöter.

Statens revisionsverk har på eget initiativ gjort en laglighetskontroll inom Finavia. Innehållet i den laglighetskontrollen ska behandlas i riksdagens revisionsutskott. Utskottet har i en rapport konstaterat att Kommunikationsministeriet som ansvarigt för ägarstyrningen ingripit på ett osakligt sätt i bolagets styrelseverksamhet.

Vad händer nu?

Statens revisionsverk har beslutat att hemligstämpla delar av mötesprotokoll som bland annat gäller Berners agerande i somras. Styrelsen behandlade vid ett möte de riktlinjer den fått från ministeriet och protokollförde ärendet. Att den delen nu hemligstämplats motiverar verket bland annat med affärshemligheter och att personer som är möjliga att identifiera kan lida skada.

Riksdagens revisionsutskott kommer att få bekanta sig med protokollet i sin helhet och flera politiker har nu krävt att minister Berner förklarar sig för riksdagen.

Och inom drygt tre månader ska åtal väckas om det alls ska göras.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning