Brasiliens president: De som står till höger tar malariamedicin

Brasiliens president Jair Bolsonaro med ett barn klädd i militärpolisuniform under en demonstration i Brasilia i söndags till stöd för presidentens krav på att avveckla coronarestriktioner och öppna upp ekonomin. Bild: Andre Borges/TT-AP

Brasiliens regering har utfärdat en rekommendation om att använda malariamedicin mot covid-19, trots farhågor om biverkningar och oklar effekt. Beslutet fattas sedan en motsträvig hälsominister avgått.

Brasiliens president Jair Bolsonaro delar entusiasmen för hydroxiklorokin och klorokin med sin amerikanske förebild, president Donald Trump. De har pekat på pågående studier som undersöker om malariam...