Brännande aktuella frågeställningar i snällt konsonerande tondräkter

Akademiska sångföreningens tvärkonstnärliga produktion Kraft hittade ett tema i ekologiska energikällor: vind, vatten och sol. Bild: Melinda Schultz

Akademensångarna gjorde ett gott jobb i den katedralliknande industrihallen i Södervik, men den specialbeställda musiken nådde inte upp till de idémässiga ambitionerna, skriver HBL:s recensent.

Även de av hävd konservativa studentsångarna har på senare tid vaknat upp till en ny verklighet, där det inte längre duger att ställa upp sig på led och framföra en älskad stamrepertoar varvad med div...