Brandvarnare testades – kolla att du inte har den bristfälliga modellen

Bild: Mostphotos

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har testat rökkänsligheten hos brandvarnare som finns på marknaden.

Tukes testade rökkänsligheten hos sju olika modeller av brandvarnare på marknaden. Till testet valdes sex optiska och en joniserande brandvarnare.

Alla testexemplar av den brandvarnare som efter testen togs bort från marknaden, ElectroGEAR HS-102 / 93600, reagerade inte tillräckligt när man brände trä och bomull. Importören drog frivilligt bort produkten från marknaden.

De andra testade brandvarnarna uppfyllde kraven på rökkänslighet. Testerna utfördes i testinrättningen CNPP:s laboratorium i Frankrike. Varje modell testades med fyra prov.

I enlighet med räddningslagen är brandvarnare obligatoriska i bostadshus. Det ska finnas minst en brandvarnare för varje 60 kvadratmeter. Rekommendationen är att det ska finnas en brandvarnare i varje sovrum och vid utrymningsvägar.

Tillverkarna av brandvarnare uppger att de kan användas i genomsnitt 5–10 år. Tidpunkten för byte anges på brandvarnarens botten.

Brandvarnarna som testades:

• Icas IIR-SLi (joniserande)

• Airam KD-133A

•Deltronic PS-1211

• ElectroGEAR HS-102

• Fireman 5705 230 V

• Housegard SA401S

• NordSafe HS-104

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning