Tatjana Brandt inbjuder till samtal i essäer om böcker och författare, geniala och ibland också osympatiska

Det finns mycket att ta fasta på i Tatjana Brandts essäer, genuina inviter till en fortsatt diskussion snarare än ett försök att driva teser, anser recensenten. Bild: Vanessa Forstén

”Vi blir inte klokare och världen blir inte bättre om vi börjar tala slarvigt och hånfullt om vårt enda liv”, konstaterat Tatjana Brandt i sin nya bok. Recensenten håller med.

Tatjana BrandtLäsa tankar. Essäer om geniala böcker och osannolika liv.Förlaget M Tatjana Brandts nya essäbok innehåller fyra essäer som behandlar författarna Ann Radcliffe, Fjodor Dostojev...