Brandsäkerheten är god i Finland, intygar experter

Fler än 200 personer bodde i huset som totalförstördes i nattens brand. Bild: EPA EPA-PHOTO / ALL OVER PRESS/FACUNDO ARRIZABALAGA

Husbranden i London försatte många boende i en dödlig fälla. Vad ska man göra om man befinner sig högt uppe i ett brinnande flervåningshus? – Gå åtminstone inte till en rökfylld trappuppgång, säger Ilpo Leino.

Ilpo Leino, säkerhetschef på Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, säger att orsaken till att så gott som hela huset snabbt fattade eld ligger i att byggbestämmelserna var annorlunda då huset byggdes på 1970-talet.

– Röken lär ha spridit sig vertikalt inne i huset, vilket är mycket bekymmersamt, säger Leino.

Detta skulle enligt honom inte vara möjligt i Finland, där varje lägenhet eller våning är en från omgivningen isolerad brandsektion. I Finland ska branden enligt Leino inte kunna sprida sig från en brandsektion till en annan snabbare än på en timme. Dessutom kan man lätt stänga av ventilationskanalerna i en byggnad.

Leino risar också de byggnadsmaterial man verkar ha använt i husets fasad:

– Baserat på de bilder jag sett verkar fasaden bestå av en del lättantändliga material, möjligtvis plastisolering, vilket gör att elden snabbt sprider sig uppåt längs ytterväggarna.

Lättantändliga material i fasader har varit förbjudna i Finland sedan början av 1970-talet, men enligt Leino är man fortfarande inte lika noggranna med detta i alla delar av Europa, till exempel i Storbritannien.

Ett 30-våningshus ställer mer krav på brandsäkerheten än ett femvåningshus, säger Mårten Hellbom, anskaffningschef på räddningsverket i Helsingfors. Enligt honom samarbetar räddningsverket alltid med byggnadstillsynsverket då till exempel en ny skyskrapa eller flervåningshus av trä ska byggas. Då planerar man bland annat säkra utrymmesvägar och brandtekniska avdelningar i detalj för de enskilda byggnaderna.

Säkra och rökfria utrymmesvägar är speciellt viktiga i höga flervåningshus. Byggnader med minst nio våningar måste ha två skilda trapphus – då kan åtminstone en del av personerna i huset själv utrymma byggnaden vid fall av rök i den ena trappuppgången. I byggnader med minst sexton våningar måste ingången till ett av trapphusen vara beläget utanför byggnaden, säger Leino.

Vad ska man då göra om man befinner sig högt uppe i ett brinnande hus?

– Om man är säker på att trapphuset är helt rökfritt kan man gå ut genom det, säger Leino.

– Huvudregeln är ändå att man, om det inte brinner inne i lägenheten, ska vänta på räddningspersonalens order och hjälp inomhus. I Finland kan man lita på byggnadernas brandsäkerhet.

I höga hus finns dessutom en egen hiss för räddnings- och släckningsarbete. Leino säger att dessa hissar omges av speciellt brandtåliga konstruktioner och har en säkrad strömtillförsel.

En boende i huset som brann i London berättar för The Guardian att byggnaden inte hade något integrerat brandvarningssystem. Sådana är inte heller obligatoriska i Finland, säger Leino, förutom i hus byggda av trä. I dem finns det också krav på automatisk brandsläckning.

I Finland dör omkring 80 personer årligen i bränder, men trenden har varit långsamt neråt, säger Leino. Bränderna startar oftast från köksspisen eller en cigarett.

Hellbom säger att man ska lära känna den byggnad man bor i och hur man utrymmer den:

– Bekanta dig med byggnaden du bor i med hela familjen, oberoende om du bor i ett flervåningshus eller ett småhus. Gå igenom vad som kan hända och fråga barnen vad de ska göra vid olika farliga situationer. Och se till att ni har en fungerande brandvarnare!

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning