Brandbefälsförbundet: Finland skulle inte klara storbränder på egen hand

Franska brandmän har flugits till Sverige för att hjälpa till med att släcka bränderna.Bild: Lehtikuva/AFP Photo/TT/Erik Simander

Om Finland drabbas av skogsbränder i samma omfattning som i Sverige så är man också hos oss tvungen att be om hjälp av andra länder.

Många europeiska länder hjälper Sverige med att släcka de omfattande skogsbränderna. Men Litauen och Polen bjuder inte Sverige på flygbränsle och andra driftskostnader för miljonbelopp. Tyskland och Frankrike idkar inte välgörenhet med sina helikoptrar och avancerade brandflygplan. Det är mottagarlandet som står för kostnaderna. Så om Finland skulle drabbas av bränder i motsvarande omfattning som i Sverige skulle vi också vara tvungna att betala:

– Det är alldeles klart att vi skulle behöva internationell hjälp. Vi har inte tillräckligt med resurser – också om man räknar med hjälp av frivilliga brandkårer. Vid stora bränder behövs det alltid hjälp från till exempel en grannstad eller grannkommun. Om de bidrar med hjälp uppstår ett glapp i jourtjänsten som kan behövas vid andra uppdrag. Det blir en negativ effekt som är svår att lappa utan utomstående hjälp, säger verksamhetsledare Ari Keijonen på Finlands brandbefälsförbund.

Förra gången det var stora skogsbränder i Sverige var 2014. Då uppgick notan för hjälpen av andra länder till 2 miljoner euro. Nu befarar man att summan kommer att bli större.

Hjälpen till Sverige koordineras av ERCC - Emergency Response Coordination Centre, som är en hjälpcentral som dygnet runt övervakar alla större kriser i världen. EU-medlemmar samt ett antal andra europeiska länder, däribland Norge och Island, är knutna till samarbetet. Länderna har förbundit sig till att hjälpa till i möjligaste mån. Men det finns inga bindande avtal – de kan fortfarande vägra att ställa upp.

– Vi kan framföra önskemål från vilka länder vi vill ha hjälp, men det är ERCC som har det sista ordet och bestämmer hur omfattande hjälpen är, säger Keijonen.

Den senaste veckan har 25 000 hektar skog och mark brunnit i Sverige, det motsvarar omkring 2,6 miljoner skogskubikmeter. Nu meddelar Skogsstyrelsen i Sverige att värdet på skogen uppgår till 90 miljoner euro.

Hjälpen till Sverige

EU-kommissionen meddelar på sin hemsida att Sverige hittills fått erbjudanden från EU:s civilförsvarsorganisation om sju vattenbombningsplan, sju helikoptrar, 60 fordon och 340 brandmän.

Det är den största EU-gemensamma hjälpinsatsen någonsin, enligt EU-kommissionen. Och det är första gången i historien som Sverige får så mycket hjälp från utlandet.

EU:s kommissionär för civilförsvar Christos Stylianides deklarerar att EU arbetar 24 timmar om dygnet för att kunna stötta Sverige.

Källa: EU-kommissionen

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33