Bråk om Sannfinländarnas stadgor – partiet bereder nya spelregler

Sannfinländarnas partiordförande Jussi Halla-aho säger att partiet ska inleda en behandling av att förnya partiets stadgar. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

En gammal tvist om partiets stadgar blossade åter upp under Sannfinländarnas partimöte i Tammerfors.

Under Sannfinländarnas partimöte i Tammerfors i helgen var medlemmarna oense om hur man ska välja fullmäktigemedlemmar. Samma strid har tidigare gått ända till rätten.

– Jag kräver att partiet börjar följa sina egna stadgar, eller inleder en ny beredning av att förnya stadgarna. Beredningen ska göras öppet och demokratiskt, säger partimedlemmen Toni Saarinen.

Partiordförande Jussi Halla-aho svarade på kritiken. Enligt honom är de nuvarande stadgarna otydliga och han utlyste därför en ny beredning av dem.

– Kritiken är befogad. Valet av partifullmäktige tycks antingen orsaka kaos eller ett rättsfall, säger han.

Tvisten handlar om hur de olika fullmäktigemedlemmarna väljs. Under mötet i Tammerfors ordnades valet genom listval, så som man också tidigare har gjort. Alla distrikt hade på förhand valt sina kandidater. Ändringsförslag kunde föreslås under mötet.

I stadgorna står däremot att alla röstberättigade partimedlemmar får ge en röst på den kandidat som han eller hon vill ska bli invald. Det står inget om listval i stadgarna.

Partifullmäktige har bland annat i uppgift att tillsammans med partistyrelsen och riksdagsgruppen besluta om partiet ska gå med i regeringen – om det av någon anledning skulle bli aktuellt.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning