Bra utsikter för Wärtsilä efter fint första kvartal

Ett bra första kvartal vittnar om en förväntad ökning på Wärtsiläs tjänster och lösningar jämfört med året innan. Speciellt inom service och energiverksamheten ser utsikterna riktigt bra ut.

Det blev inte riktigt som prognosen utlovade, men ändå bra. Det jämförbara resultatet förbättrades under det första kvartalet till 88 miljoner euro jämfört med fjolårets 82, orderingången ökade med 7 procent till 1 507 miljoner euro jämfört med fjolårets 1 413 miljoner. Wärtsilä lyckades också öka sin omsättning med 6 procent till 1 066 miljoner euro jämfört med fjolårets 1 005.

Resultatet per aktie steg till 0,10 euro jämfört med fjolårets 0,09.

Bra utsikter för Services och Energy solutions

Av alla tre huvudsakliga verksamhetsområden ser det ut som om Services har riktigt fina tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment. Det ser också riktigt lovande ut inom Energy solutions då den globala övergången till förnybara energikällor ökar efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna. Det här bäddar också för ett större behov av flexibel kraftförsörjningskapacitet, till exempel gasdrivna kraftverk, energilagring och smart integration.

– Början av 2018 kännetecknades av en gynnsam operativ miljö inom utrustningsverksamheten. Orderaktiviteten var sund inom affärsområdet Energy solutions. Inom affärsområdet Marine solutions bidrog den ökade efterfrågan på handelsfartyg och den fortsatta aktiviteten på marknaden för kryssningsfartyg och passagerarfärjor till tillväxt i orderingången, säger Jaakko Eskola, koncernchef, i ett pressmeddelande.

Marine kämpar på

En liten utmaning tycks ändå finnas inom Marine solutions. Det här beror på fortsatta utmaningar på marinmarknaden på grund av överkapacitet och brist på finansiering.

– De ekonomiska utsikterna fortsätter att stöda en gradvis återhämtning inom marinindustrin, men inverkan av ökad geopolitisk osäkerhet på kundernas beslutsfattande är en riskfaktor, säger Eskola i pressmeddelandet.

– Inom Services var omsättningens utveckling långsammare än väntat under första kvartalet på grund av att kunderna inom handelsfartygs- och offshoresegmenten fortsatte att fokusera endast på grundläggande reparationer och underhåll. Detta resulterade i en större andel utrustningsleveranser i koncernens omsättning. Det här belastade lönsamheten.

Fokus på det digitala

Bolaget kommer nu att fokusera på att stärka sitt digitala utbud, till exempel via projekt som ska säkerställa konkurrenskraften i branscher som omvandlas genom ökande uppkoppling och nya affärsmodeller.

– Förvärvet av bolaget Transas, utbildning, simuleringstjänster och fartygstrafikkontroll är också ett viktigt steg i detta sammanhang. Det bygger på våra investeringar i utvecklingen av mjukvara och artificiell intelligens och kommer att spela en central roll i utvecklingen av smarta lösningar och en digital plattform, säger Eskola.

Sedan i januari tillämpar Wärtsilä standarden IFRS 15 intäktsredovisning genom att använda den fullständiga retrospektiva metoden. Överföringen ska dock inte påverka koncernens siffror, men kan påverka hur väl prognosen stämmer.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33