"Bra team viktigast för företagets framgång"

Mervi Pänkäläinen är Helsingforsföretaget The Mighty Uniteds vd och medgrundare. Företaget jobbar med utveckling av sociala och emotionella färdigheter hos skolelever. Bild: Leif Weckström

Ett bra team är ovärderligt för att ett uppstartsföretag ska lyckas. Så säger Mervi Pänkäläinen, Helsingforsföretaget The Mighty Uniteds vd och medgrundare. – Medarbetarna ska vara människor som verkligen brinner för det de gör.

Positiv feedback från andra människor är en enorm kraftkälla i en människas utveckling. Utifrån den övertygelsen har Helsingforsföretaget The Mighty United skapat Mightifier, ett digitalt verktyg för utveckling av sociala och emotionella färdigheter hos skolelever.

Mightifier används i dag av cirka 20 000 elever, hälften av dem i Finland och resten i 45 länder runtom i världen. I Asien samarbetar företaget med världens största förlag och distributör av läromedel för barn.

– Marknaden är enorm. I Asien finns 600 miljoner elever, när motsvarande siffra i USA är 60 miljoner, säger Mervi Pänkäläinen, företagets vd och medgrundare.

Med hjälp av Mightifier ger eleverna positiv feedback åt varandra, under lärarens övervakning. Verktyget bestämmer vem som ska ge feedback till vem, så att eleverna inte bara väljer bästa kompisen. Men också läraren kan styra valet, så att till exempel två elever som har retat varandra kan ge varandra positiv feedback.

– Spänningen och glädjen är stor när eleverna får se vilken feedback de har fått, säger Kirsi Haapamäki som sköter företagets kommunikation och marknadsföring.

Mightifier fungerar samtidigt som ett verktyg för läraren att hålla koll på hur eleverna mår och hur samspelet i klassen fungerar.

Ny typ av färdigheter

Utvecklande av sociala och emotionella färdigheter är enligt Pänkäläinen ett ämne som ligger i tiden.

– I undervisningsvärlden talar man överallt om 21 century skills, det vill säga färdigheter som ligger på en annan nivå än traditionella läroämnen. Här ingår till exempel problemlösning och innovation.

Men trots att ämnet är aktuellt, är det enligt Pänkäläinen ännu lång väg innan det har nått tillräckligt högt på skolornas prioriteringslistor. När köparen är en offentlig aktör, som städer och kommuner, är processerna långsamma.

– Särskilt i Asien där naturvetenskap och teknik står högt i kurs i undervisningen kan det vara svårt att argumentera för behovet av social och emotionell utveckling.

Ändå har responsen från elever, lärare och föräldrar som använt Mightifier varit överväldigande.

USA nästa

Efter inträdet på den asiatiska marknaden står USA i tur. I sommar flyttar Mervi Pänkäläinen till San Francisco för att tillsammans med en av företagets investerare bygga upp ett lokalt team. Första målet är att få kontakt med en lokal distributör, på samma sätt som i Asien.

– Enda sättet att komma in på en ny marknad är att göra det med hjälp av en stor lokal partner som har tillräckliga muskler när det gäller marknadsföring, försäljning och kommunikation. Det är svårt att sköta från Finland.

Figurer ur Mightifier. Bild: Mighty United

Resten av teamet förblir dock i Helsingfors – kopplingen till Finland är värdefull eftersom finländsk pedagogik står högt i kurs ute i världen, särskilt i kombination med finländsk teknologi.

Företaget har åtta anställda – personer från affärsvärlden, lärare, en socialpsykolog och programmerare. Enligt Pänkäläinen är ett bra team a och o för att lyckas som uppstartsföretag.

– Medarbetarna ska vara människor som verkligen brinner för det de gör. De ska vara med redan från starten och de får gärna ha olika bakgrund, såsom affärsmässig och teknologisk, och dessutom ska det finnas substanskunnande. Visst är också affärsidén viktig, men den kommer man ändå att ändra flera gånger under processens gång.

I företagets framtidsplaner finns att vidga verktygets målgrupp. Just nu testas en version avsedd för företagsvärlden. Den ska enligt planerna släppas i augusti.

Läs också:

Etla-rapport: Flest potentiella succéföretag inom mjukvara

De vill få finsk hälsoteknologi att blomstra

Starta eget – "det är bara att våga"

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning