Bra om Åland granskas av utomstående

HBL har en betydande roll för informationsutbytet mellan Åland och fastlandet och väsentligt är att klyftan inte vidgas utan helst krymper.

Vi har med viss oro konstaterat att vårt kära HBL under en längre tid dragit ner på bevakningen av Åland. Vi förstår att mediernas roll radikalt har förändrats och att också HBL måste leva med begränsade resurser vilket sannolikt drabbar bevakningen av Åland.

Ett faktum som också torde påverka situationen negativt är att många ålänningar, och även en del av det politiska etablissemanget hyser ett märkbart ointresse för vad som händer på fastlandet och därmed bidrar ytterligare till att utvidga kunskapsklyftan mellan Åland och fastlandet.

Kontaktytorna har på båda sidor om Skiftet med andra ord sannolikt försvagats. Men faktum kvarstår att Åland tillhör Finland och att vad man beslutar på fastlandet ofta också i hög grad berör Åland. Detta gäller inte heller enbart samhällspolitiska frågor. Vi bör bland annat komma ihåg att den åländska marknaden är starkt förbunden med den finländska. Marknaden påverkar i hög grad den samhälleliga utvecklingen och berör orsakssammanhang som många nödvändigtvis inte noterar.

HBL har en betydande roll för informationsutbytet mellan Åland och fastlandet och väsentligt är att klyftan inte vidgas utan helst krymper.

Även de ålänningar som inte i det dagliga är i kontakt med fastlandet borde vara intresserade av att information om Åland når fastlandet.

Kontaktytan med finlandssvenskarna har också reducerats av bland annat tidsandan där kontakterna och intresset alltmer vänder sig västerut. Intresset för kontakter åt båda hållen, både mot fastlandet och i första hand Sverige, torde inte innehålla motsättningar.

Många på Åland klagar på att de finskspråkiga har dålig kännedom om Åland vilket säkert äger sin riktighet. Också här kommer HBL in eftersom en del beslutsfattare, men också "vanliga" finländare använder tidningen som kunskapskälla om landskapet. Vikten av Norden brukar mycket starkt framhävas och i olika sammanhang prioriteras av åländska politiker.

HBL betraktas också som ett fönster mot Norden. Till sist, men absolut inte minst viktigt är att det åländska politiska systemet kommenteras och analyseras av andra än ålänningarna själva. Detta är en utmärkt spegel också för lokaldemokratin.

Olof Öström John Wrede Brändö

Svar Tack till de insiktsfulla Brändöborna Olof Öström och John Wrede som påtalar vikten av HBL som Finlands fönster till och från Åland, Svenskfinland och Norden.

En snabb genomgång av vårt arkiv visar att HBL bara under de senaste två tre månaderna skrivit tiotals artiklar om Åland, allt från gudingjakt, smuggling av rulltobak och kokainhalten i Mariehamns avloppsvatten till skärgårdsfärjan Skarvens grundstötning och spelbolaget Paf som brutit mot den nya svenska spellagen.

Inom politiken har vi lyft upp riksdagsvalets åländske röstkung Mats Löfström, de åländska EU-kandidaterna och ändringen av självstyrelselagen. Precis som Öström och Wrede skriver är det nyttigt och sunt att det åländska politiska systemet analyseras även av andra än ålänningarna själva.

Detsamma gäller kulturlivet och näringslivet. Vi har bland annat besökt Mariehamns litteraturdagar och filmfestivalen Vera, bjudit på en intervju med amerikanska folkloristen Scott Mellor som samlar in åländska berättelser och lyft upp Åland som en förebild för förnybar energi – något som en delegation från Zanzibar ville bekanta sig med.

Allt detta tjänar som exempel på att bevakningen av Åland på många sätt har förstärkts och breddats i och med vårt fördjupade samarbete med Nyhetsbyrån SPT och tidningen Nya Åland. HBL:s ambition är att även i framtiden vårda och värna om detta viktiga fönster.

Susanna Landor chefredaktör, HBL

Annons: Såhär insjuknar man på din hemort – ta reda på vilken folksjukdom som är hotet för dig

Man mår olika på olika håll i Finland. På kartan kan du se vad man insjuknar i på din hemort! Du kan också testa vilka dina största hälsorisker är. Våra specialister ger också tips för förebyggande av folksjukdomar. 4.2.2020 - 10.49

Mer läsning