Bra med utredning av asylbeslut

Raseborgs invandrarråd ser med tillfredsställelse på att en oberoende utredning av Migrationsverkets asylbeslut skall göras

Raseborgs invandrarråd ser med tillfredsställelse på att en oberoende utredning av Migrationsverkets asylbeslut skall göras. Med stort intresse kommer vi att ta del av utredningens slutsatser. Vi stöder UNHCR:s (Förenta  Nationernas flyktingkommissariat) yrkande på att inga afghaner skall deporteras från Finland den närmaste tiden och hoppas på att Finlands migrationsverk till fullo följer UNHCR:s rekommendationer.

Anna Barlow ordförande, Raseborgs invandrarråd

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning