Bra jobbat, bättre kan vi

Producenterna är att gratulera. Den inhemska tomatens klimatavtryck har minskat med 61 procent på 15 år. Trots det genererar våra tomater klart större klimatutsläpp (2,6 kilo koldioxidekvivalenter per...