Bra jobbat, ÅA!

En verkligt stor eloge till de personer inom Åbo Akademi och statsrådet som verkat för att ÅA nu äntligen får rätt att utbilda provisorer.

En verkligt stor eloge till de personer inom Åbo Akademi och statsrådet som verkat för att ÅA nu äntligen får rätt att utbilda provisorer.

Hoppas att samma personer (med hjälp av kompletterande sakkunskap), efter att nu kort ha pustat ut efter denna "utbildningspolitiska kraftansträngning", sedan ännu har energi och vilja ta itu med de av professorerna Leif Andersson och Karl Åkerman redan på 90-talet initierade planerna på att ÅA skulle få behörighet att ordna den prekliniska delen av den svenskspråkiga läkarutbildningen. Sakkunskapen med ÅA:s kansler Carl Gahmberg i spetsen finns, liksom behovet.

Christer Lindqvist Åbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning