Bra betyg för kollektivtrafiken

Stadscyklarna är åtminstone enligt trafikplanerarna en allt större del av kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. Och de gillas också av stadsborna. Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Stadsborna är i huvudsak nöjda med kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. Betyget är över snittet i en europeisk jämförelse.

Den årliga BEST-mätningen (Benchmarking in European service of Public Transport) är här och visar igen att Helsingforsregionens trafik HRT också gör saker rätt. Missnöjet med västmetron och kritiken mot de anslutande busslinjerna har dominerat den offentliga debatten men i den här enkäten är de tillfrågade resenärerna de mest lojala i Europa.

– Vi tror att biljettförnyelser och utvecklandet av spårvägsnätet är sådant som stadsborna uppskattar, säger Marko Vihervuori vid HRT.

Enligt mätningen är det enkelt att få en sittplats i huvudstadsregionens kollektivtrafik. Överlag anser resenärerna att de får valuta för pengarna.

Klagomålen handlar om dålig informationsgång och personalens uppförande. På de här punkterna är betyget i huvudstadsregionen klart sämre än snittet i andra städer som deltog i utredningen.

Genève toppar nyaste listan som gäller attityder 2017. Övriga städer som deltog är Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Rotterdam och Bergen.