Bra att frågan togs till diskussion

Gøtzsche går rakt på sak och jag förstår väl att någon blir sårad eller känner sig hotad av hans forskning och påstående.

Psykiater Tove Hertzberg skriver (HBL 16.) att Peter Gøtzsche förvränger en viktig diskussion i psykofarmakafrågan och att HBL inte alls lyfter upp diskussionen om budskapet i hans bok Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse. Tack för att Hertzberg och John Söderholm tar del i diskussionen (utan HBL skulle vi inte ha denna diskussion).

Många ledande svenska psykiatrer kommenterade Gøtzsche i läkartidningen i Sverige (september 2016) och Gøtzsche svarade på kritiken. Gøtzsche går rakt på sak och jag förstår väl att någon blir sårad eller känner sig hotad av hans forskning och påstående. Lääkärilehti skulle vara ett bättre forum för diskussionen, men tidningen vägrade publicera Gøtzsches inlägg. Därför är det bra att HBL (och Helsingin Sanomat) tagit upp denna viktiga fråga till diskussion. Gøtzsche poängterar att minskningen av psykmedicinerna alltid bör ske långsamt och under läkarens kontroll.

Thorleif Nordström magister i livsmedelsvetenskaper, ingenjör, Lahtis

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning