Boulevard för Soininvaara?

Är det måntro De grönas idé att skapa ett monument?

Planerna på att bygga ut Centralparken och skövla betydande delar av stadens viktigaste grönområde kan inte avancera utan De grönas stöd. Osmo Soininvaara tar i en insändare i Helsingin Sanomat (27.9) ställning till projektet. Positivt i hans ställningstagande är att han bekänner färg. Negativt är att färgen har mycket litet grön kulör.

Soininvaara, och ett okänt antal partifränder, tycks helt stå bakom planen på att förstöra av delar av Centralparken. Han gör också det helt klart att till bas för ställningstagandet inte ligger till exempel oro för otillräcklig bostadsproduktion utan byggandet av en stadsboulevard. Är det måntro De grönas idé att skapa ett monument, Osmo Soininvaaras eller kanske Anne Sinnemäkis boulevard, till minne av begravandet av betydande delar såväl av Helsingfors viktigaste grönområde som av De grönas ideologiska kapital.

Ett annat argument för De grönas politik som Soninvaara för fram är att parken skulle få mindre bullerproblem om en del av den byggs ut. Om samma metod för skyddandet av urbana grönområden skulle tillämpas till exempel på Central Park i New York borde, för att minska trafikbullret, en mur av bebyggelse konstrueras i parken. Det här förslaget har veterligen inte framförts, sannolikt redan av den orsaken att en politiker i New York som föreslår att stadens viktigaste grönområde skall stympas efter nästa val skulle vara en före detta politiker. Hur är det månntro hos oss?

Helsingfors markanvändning torde höra till biträdande stadsdirektör Anne Sinnemäkis ansvarsområde. Det vore intressant att höra hennes åsikt i frågan.

Sture Andersson Helsingfors

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning