Bottennapp

Hur vulgär får man vara i radion?

Tack Gunilla Malm för insändaren om Radio Vega och språkriktighet (HBL 8.1). Jag har länge irriterat mig på det undermåliga språket. Malm nämner många bra exempel, jag minns på rak arm ytterligare ett ofta återkommande: på plats och ställe. Det heter på ort och ställe.

Det verkliga bottennappet kom häromveckan då man talade om ett pris i litteratur, och hallåan förundrade sig över att författaren "kunde fisa ut" så många böcker i rask takt. Hur vulgär får man vara i radion? Programmen kunde också vara bättre anpassade för de ålderskategorier de riktar sig till, men språket måste vara korrekt på alla kanaler.

Barbara Cederqvist Grankulla

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46