Bottennapp

Hur vulgär får man vara i radion?

Tack Gunilla Malm för insändaren om Radio Vega och språkriktighet (HBL 8.1). Jag har länge irriterat mig på det undermåliga språket. Malm nämner många bra exempel, jag minns på rak arm ytterligare ett ofta återkommande: på plats och ställe. Det heter på ort och ställe.

Det verkliga bottennappet kom häromveckan då man talade om ett pris i litteratur, och hallåan förundrade sig över att författaren "kunde fisa ut" så många böcker i rask takt. Hur vulgär får man vara i radion? Programmen kunde också vara bättre anpassade för de ålderskategorier de riktar sig till, men språket måste vara korrekt på alla kanaler.

Barbara Cederqvist Grankulla

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning