Bottennapp

Hur vulgär får man vara i radion?

Tack Gunilla Malm för insändaren om Radio Vega och språkriktighet (HBL 8.1). Jag har länge irriterat mig på det undermåliga språket. Malm nämner många bra exempel, jag minns på rak arm ytterligare ett ofta återkommande: på plats och ställe. Det heter på ort och ställe.

Det verkliga bottennappet kom häromveckan då man talade om ett pris i litteratur, och hallåan förundrade sig över att författaren "kunde fisa ut" så många böcker i rask takt. Hur vulgär får man vara i radion? Programmen kunde också vara bättre anpassade för de ålderskategorier de riktar sig till, men språket måste vara korrekt på alla kanaler.

Barbara Cederqvist Grankulla

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning