Bostadspriserna stilla under första hela coronamånaden

Coronaepidemin har påverkat antalet bostadsaffärer. Men prisutvecklingen fortsätter i samma spår som tidigare. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Prisutvecklingen fortsatte i samma spår som före coronakrisen.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var priserna på gamla aktiebostäder nästan oförändrade i april jämfört med mars.

Om coronaepidemin inte påverkade prisnivån särskilt mycket hade den desto större inverkan på antalet affärer. De beräknas ha minskat med över en tredjedel från det normala.

På ett år har bostadspriserna stigit med kring 2 procent i huvudstadsregionen. I övriga landet är nedgången lika stor, 2 procent.

I de stora städerna steg priserna mest i Helsingfors (2,5 procent) och i Åbo (3,6 procent) jämfört med april i fjol.

Störst var nedgången i kranskommunerna strax utanför huvudstadsregionen med en nedgång på 3,7 procent på ett år. Också i Uleåborg sjönk priserna nästan 4 procent under samma tid.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning