Bostadspriser i Stockholm mattas av

Visning på gång. Ett alltför litet bostadsbyggande, god inkomstutveckling och låga räntor har lett till en kraftig prisuppgång på den svenska bostadsmarknaden. Nu mattas den av. Bild: Ari Luostarinen

Efter flera år av kraftig stigande bostadspriser i synnerhet i Stockholm har prisuppgången mattats av under hösten. Men handlar det om en bubbla på väg att spricka, eller är det en sund korrigering?

STOCKHOLM Varningar för kommande prisras har hörts i flera år i Sverige och inte minst i Stockholm, där bostadspriserna i innerstaden nästan har fördubblats på tio år.

Nu kommer larmen allt tätare. Flera aktörer talar om längre försäljningstider, utgångspriser som sänks för att bostäderna inte går åt och ett större utbud på marknaden.

Också statistiken tyder på en avmattning. Nya siffror presenteras på tisdag men enligt Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk mäklarstatistik förstärker de tendensen som från hösten: Priserna står stilla eller pekat lite nedåt.

Det här är tydligast i Stockholm, där fyra av tio bostadsaffärer görs, men märks också i andra storstadsområden.

Mäklare som Dagens industri har intervjuat talar om prisnedgångar på till och med 10–15 procent, men det har inte Svensk Mäklarstatistiks samlade siffror visat.

Enligt Sandegren är en avmattning till och med önskvärd, efter prisökningar på till och med 30 procent på tre år. De flesta bostadsägare är rejält på plus även om priserna skulle sjunka med exempelvis tio procent.

– Om det blir kraftiga prisfall kan det påverka och bli negativa effekter, medger ändå Sandegren.

Bostäder byggs igen

Cecilia Hermansson, forskare vid Kungliga tekniska högskolan, säger att det efter en så stark uppgång alltid finns en risk för ett ras, men tror ändå inte på prisfall på 20–25 procent.

– Det kan komma sättningar men inte den krasch en del är rädda för.

Det beror enligt henne på att makroekonomin är i balans. Det finns också goda sidor med en prisnedgång, bland annat så att det blir lättare för unga att komma in på marknaden, menar Hermansson.

Lars Jonung, nationalekonom och professor emeritus, är mer kritisk.

– Jag ser att risken är stor att vi kommer att upptäcka att prishöjningen har varit för kraftig.

Men om prisfallet blir fem eller trettio procent säger han är omöjligt veta.

– Situationen är allvarlig. Så hög uppgång i kreditvolymer och prisuppgång har vi inte haft i Sveriges historia. Det bör inge oss stor oro.

Att bostadsmarknaden svalnar beror bland annat på att produktionen efter år av bostadsbrist nu är i gång i en takt som senast förekom på 1970-talet, och det igen finns ett utbud. Samtidigt har de kommit till framför allt till i en dyrare prisklass där det verkar finnas en mättnad.

Oro inför amorteringskrav spelar in och tydligt är att hushållen är allt mer inställda på sänkta priser, vilket en undersökning som publicerades på måndagen visar.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03