Bostadsministern till Yle: Bromsa bostadsbidrag med kvadratmetertak

Miljö- och jordbruksminister Killmo Tiilikainen är också bostadsminister. Bild: Heikki Saukkomaa

Miljö- och bostadsminister Kimmo Tiilikainen (C) säger i Morgonettan att han är beredd att införa kvadratmetergräns för bostadsbidragen.

Den summa som betalas ut i bostadsbidrag har ökat kraftig och uppgick i fjol till omkring två miljarder. Det har gett upphov till debatt om huruvida stödet i sig bidrar till att pressa upp hyrorna. Tiilikainen säger att han tänker föreslå en kvadratmetergräns då saken behandlas i regeringen.

Han föreslår att taket skulle vara olika i huvudstadsregionen och i andra delar av landet. De summor han kastar fram är till exempel strax under 20 euro per kvadrat i huvudstadsregionen och 12 euro per kvadrat på andra håll.

Många med löneinkomster som inte klarar sig

I slutet av år 2015 betalades det allmänna bostadsbidraget ut till 246 400 hushåll. I vart fjärde hushåll som fick bidraget fanns personer med löneinkomster. Antalet hushåll med löneinkomster ökade med över en tredjedel. Men majoriteten, 62 procent, av hushållen var arbetslösa, och det är i hög grad antalet långtidsarbetslösa som påverkat hur mycket bostadsbidrag som betalas ut.

En del av ökningen de senaste åren påverkades enligt FPA av en lagändring som trädde i kraft i början av år 2015. Den möjliggjorde att framför allt barnfamiljer med en högre inkomstnivå än tidigare kan få det allmänna bostadsbidraget.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning