Bostadsministern till Yle: Bromsa bostadsbidrag med kvadratmetertak

Miljö- och jordbruksminister Killmo Tiilikainen är också bostadsminister. Bild: Heikki Saukkomaa

Miljö- och bostadsminister Kimmo Tiilikainen (C) säger i Morgonettan att han är beredd att införa kvadratmetergräns för bostadsbidragen.

Den summa som betalas ut i bostadsbidrag har ökat kraftig och uppgick i fjol till omkring två miljarder. Det har gett upphov till debatt om huruvida stödet i sig bidrar till att pressa upp hyrorna. Tiilikainen säger att han tänker föreslå en kvadratmetergräns då saken behandlas i regeringen.

Han föreslår att taket skulle vara olika i huvudstadsregionen och i andra delar av landet. De summor han kastar fram är till exempel strax under 20 euro per kvadrat i huvudstadsregionen och 12 euro per kvadrat på andra håll.

Många med löneinkomster som inte klarar sig

I slutet av år 2015 betalades det allmänna bostadsbidraget ut till 246 400 hushåll. I vart fjärde hushåll som fick bidraget fanns personer med löneinkomster. Antalet hushåll med löneinkomster ökade med över en tredjedel. Men majoriteten, 62 procent, av hushållen var arbetslösa, och det är i hög grad antalet långtidsarbetslösa som påverkat hur mycket bostadsbidrag som betalas ut.

En del av ökningen de senaste åren påverkades enligt FPA av en lagändring som trädde i kraft i början av år 2015. Den möjliggjorde att framför allt barnfamiljer med en högre inkomstnivå än tidigare kan få det allmänna bostadsbidraget.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46