Bostadsmarknaden: Dyraste stadsdelarna står bakom stigande priser

Läs också: Prisskillnaderna ökar i Helsingforsregionen. De dyraste områdena drar i från ytterligare. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Bostadsmarknaden har varit trög under årets första månader, enligt Statistikcentralens rapport.

Sedan en längre tid har bostadsmarknaden i Finland polariserats i områden med stagnerande och stigande priser. Enligt Statistikcentralen kan man nu också se en liknande utveckling i Helsingforsregionen. Tidigare har många sett Helsingforsregionen som ett område där priserna stiger generellt.

I sin färska rapport ser Statistikcentralen på nio områden i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Grankulla. Områdena är indelade enligt prisnivå.

Det visar sig att priserna ökat mest i de dyraste områdena. I Helsingfors innerstad har priserna för gamla aktiebostäder ökat med kring 17 procent sedan 2015, om man inte beaktar inflationen. Stadsdelarna närmast innerstaden har haft den näst bästa utvecklingen med cirka 13 procent.

I mellanskiktet, där bland annat Helsingfors förmånligare område ingår liksom Esbos och Vandas dyraste områden, har prisökningen sedan 2015 varit 3–7 procent. Det är i takt med inflationen eller något högre.

Esbos och Vandas förmånligaste områden har sett prisfall på upp till 3 procent.

Läs också: Analys: Bomarknaden berättar om hur Esbo förändras – och om bilens begränsningar

Mindre bostäder

Överlag ser Statistikcentralens experter en bostadsmarknad som bromsat in under 2019. Antalet beviljade bygglov har minskat i hela landet och färre nybyggen körs i gång. Småhusen ser en sjunkande prisutveckling i hela landet.

Positivt för de boende är att bolagsvederlagen för ägarbostäderna inte stiger i lika rask takt som i början av 10-talet.

Hyrorna har också stigit måttligt. De ökar nu ungefär i takt med inflationen på drygt en procent på årsnivå. Hyrorna har ökat mest i Åbo.

För nybyggda flervåningshus ser Statistikcentralen en trend där lägenheterna blir allt mindre. Ettorna är nu strax under 30 kvadratmeter i snitt. Tvåorna närmast sig 40 kvadratmeter i medeltal och treorna är kring 65 kvadratmeter i snitt. Våningsytan för de nya bostäderna har minskat med kring 10 procent sedan 2010.

Läs också: Så här är det att bo i Finlands högsta hus – HBL besökte 33:e våningen i Fiskehamnen

Under 2 000 euro kvadratmetern – här finns förmånligaste boendet i Helsingforsregionen

Allt fler hus rivs innan de fyllt 50 – HBL följde med när Mattby köpcentrum, 42 tas isär

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning