Bostadsbristen i Helsingfors lättar inte

Helsingforspolitikerna diskuterade bostäder på onsdagens fullmäktigemöte. Lägenheterna är för få och alltför dyra, det är politikerna överens om. Bild: Roni Rekomaa

Dyr att leva och bo i, sådan är Helsingfors fortfarande för alltför många stadsbor.

I huvudstaden byggs tusentals nya bostäder per år men det räcker inte. Den eviga frågan, som Helsingforspolitikern Maija Anttila (SDP) uttrycker det, är den om skäliga boendekostnader. I stadsfullmäktige räknades också upp en mängd strukturella och ideologiska problem, men det är tunt med snabba lösningar.

– Våra målsättningar är fina men vad hjälper det om vi inte kan åtgärda flaskhalsarna. Staden äger 70 procent av byggmarken, säger Silvia Modig (VF).

– Något är fel när stadens egna anställda inte har råd att leva och bo i Helsingfors, säger Paavo Arhinmäki (VF).

Enligt Otto Meri (Saml), som hänvisar till färska utredningar, är skillnaden mellan efterfrågan och utbud nu 20 000 bostäder.

– Så nu behöver vi verkligen göra något, säger han.

Bostadsbristen diskuterades på fullmäktiges frågetimme.

– Det går lite trögt men riktningen är i alla fall den rätta, säger biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki (Gröna).

Helsingfors nya generalplan möjliggör en massa nytt bostadsbyggande. Betydande delar av planen stoppades i förvaltningsdomstolen och ska nu också granskas av Högsta förvaltningsdomstolen.

– Läget är inte det bästa tänkbara men som tur är har staden i reserv en mängd detaljplaner som kan förverkligas, säger Sinnemäki.

Fakta

Detta handlar det om

Befolkningen i Helsingfors ökar kraftigt med anledning av invandringen och den interna flyttningsrörelsen i landet. Folkmängden är nästan 630 000 invånare och befolkningen prognoseras öka med upp till 230 000 invånare före år 2050.

I Helsingfors byggs det årligen minst 6 000 bostäder genom nyproduktion och omdisponering.

Dessutom skapas förutsättningar för att kunna höja den årliga bostadsproduktionen till 7 000 bostäder före år 2019. Sammanlagt 40 procent av bostadsbyggandet utgör kompletteringsbyggande.

Årligen utarbetas detaljplaner för bostadsproduktion på minst 600 000 m² våningsyta. Detaljplanereserven ska göra det möjligt att bygga bostäder minst under fem år.

Stadens eget bostadsproduktionsmål är att årligen bygga 1 500 bostäder, av vilka 50 procent förverkligas som Ara-hyresbostäder med statligt stöd.

Källa: Helsingfors stad

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03