Varför inte lita på teckenspråkets slagkraft?

Dawn Jani Birley gör en på allt sätt övertygande tolkning av Sarah Norman i Esbo stadsteaters tolkning av Mark Medoffs Children of a lesser God, om teckenspråkigas uppror och en kärleksrelation mellan en lärare och en elev, här med Birley och Santeri Kinnunen. Bild: Tommi Mattila

Teckenspråkets visuella slagkraft är berörande och direkt. Varför vågar regissören Johanna Freundlich inte lita på att det räcker? undrar Barbro Enckell-Grimm i sin recension.

Det har hänt mycket i samhället och i funktionshinderdiskussionen sedan Mark Medoff skrev pjäsen Children of a Lesser God (på finska Sanaton rakkaus, på svenska Bortom alla ord) år 1979. Den verklighe...