Bortglömd orgelmusik får nytt liv

Bild:

1997 hittade man i Helsingfors helt överraskande två orgelsonater av den amerikanske tonsättaren William Humphreys Dayas.

ORGEL

William Humphreys Dayas' kompletta produktion för orgel. Arthur H. Bird arr. Dayas: Thème varié.

Jan Lehtola på orgeln i Johanneskyrkan i Helsingfors

(Toccata Classics)

Den oförtröttlige Jan Lehtola fortsätter sina forskningsresor i både obekant och ny orgelmusik. År 1997 hittade han helt överraskande i Sibelius-Akademins bibliotek två orgelsonater av den amerikanske tonsättaren och pianisten William Humphreys Dayas (1863–1903). Förklaringen till det överraskande fyndet är följande: När Martin Wegelius grundade Helsingfors Musikinstitut (nuvarande Sibelius-Akademin) var han angelägen om att engagera förstklassiga pedagoger och sedan Ferruccio Busoni 1890 hoppat av efter två år som pianolärare anställde Wegelius Dayas som också han stannade endast två år. Dayas hade som 23-åring skrivit två stora orgelsonater vilka han presenterade för Richard Faltin, organist i den nya Nikolajkyrkan (nuvarande Helsingfors domkyrka) och så hamnade dessa noter i Sibelius-Akademins bibliotek. Att de återfanns först 1997 tyder ju på en viss flegma hos oss organister.

Dayas flyttade till Tyskland 1881 och blev elev till Franz Liszt i Weimar vilket tydligt kan höras i de två sonaterna. Den 20 minuter långa F-dursonaten inleds med löpningar och rättfram harmonik över en orgelpunkt, den långsamma satsen är vekt melodisk och efter en kort introduktion följer en slutfuga som imponerar mera genom sin virtuositet än sin kontrapunkt. Codan är en rätt förutsägbar apoteos.

Hur mycket Dayas omarbetade sina ungdomsverk under studietiden i Weimar vet vi inte. Men även den tio minuter längre c-mollsonaten har klara lisztska förtecken: monotematisk, elva avsnitt som spelas utan paus dock så att man tydligt kan särskilja fyra satser. Även c-mollsonatens musik är okomplicerad och lättlyssnad, lite extra glans ger en mycket pianistisk, stor kadens i sista satsen och codan består igen av stora breda fortissimotreklanger.

Thème varié är ett verk av en annan bortglömd amerikansk tonsättare Arthur H. Bird (1856–1923) och ursprungligen skrivet för piano fyrhändigt. Dayas hade organistutbildning och hans orgelarrangemang är anmärkningsvärt idiomatiskt och orgelmässigt.

Jan Lehtola har spelat in Dayas musik på den stora renoverade Walckerorgeln i Johanneskyrkan i Helsingfors, ett instrument som ger musiken en mycket autentisk karaktär. Jag har inte haft tillgång till noter och vet inte i hur hög grad tonsättaren föreskrivit registreringar. Till den tyska stilen hör dock att endast ange dynamiska föreskrifter och följaktligen torde de träffsäkra registervalen vara Jan Lehtolas förtjänst.

Folke Forsman

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning