Borta med vinden

Regeringen har presenterat sitt förslag till ny klimatstrategi, en strategi som ska slopa stenkol som bränsle under 2020-talet och göra Finland neutralt vad koldioxidutsläpp beträffar före 2050.

Strategins målsättningar är i och för sig goda. Det är knappast någon som förnekar att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser måste ner. Och det skriver jag väl medveten om de skeptiker som förnekar klimatförändringen.

Regeringens medel för att komma tillrätta med utsläppen väcker ändå en del förundran. Ska utsläppen ner känns det inte speciellt vettigt att fortsätta att bränna torv. Och ska andelen förnybart öka är det inte vettigt att ifrågasätta vindkraften som energikälla. Dessutom gäller det att se till att Finland faktiskt får räkna sig tillgodo den koldioxid skogarna absorberar och att den nya energiproduktionen inte använder för mycket skog till biobränslen.

Energiindustrins vd Jukka Leskelä konstaterade i sin kommentar till strategin att mycket ännu är oklart. Det krävs lagar och budgetarbete för att konkretisera strategins mål. Om regeringen lyckas eller inte visar sig först när man nått enighet om konkreta åtgärder. På det planet är det bäddat för konflikter.

Sannfinländarna har länge motsatt sig utbyggnaden av vindkraft och inmatningstariffen för vindkraftverken försvinner nu. Ställvis är vindkraftsproducerad el redan konkurrenskraftig med annan elproduktion, så mot den bakgrunden är åtgärden ingen överraskning. Inmatningstariffen ersätts dessutom av ett konkurrensförfarande inom stödet till produktion med förnybart som också vindkraften blir delaktig av.

Men att Sannfinländarna har lyckats genomdriva en undersökning om vindkraftens hälso- och miljöeffekter får en och annan att höja på ögonbrynen.

Vindkraften är en viktig elproducent i våra grannländer Sverige och Danmark. I fjol producerade Danmark faktiskt drygt 40 procent av all sin el med hjälp av vinden. Finns det utbredda hälsoproblem där?

Det är klart att vindkraftverk inte ska byggas alltför nära bosättning eller på ställen där det uppstår miljöproblem. Miljökonsekvensbedömningen inför varje bygge är noggrann. Men Finland har gott om obebyggd mark som dessutom ägs av staten, mark där det blåser bra. Att då inte acceptera vindkraft känns bara dumt, den borde i stället vara en viktig del av den nya klimatstrategin.

Katarina Koivisto Administrativ redaktionschef

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning