Börsoro – hur vi ser på situationen

Nasdaq Stockholms vd Lauri Rosendahl, Nordeas styrelsemedlem Julie Galbo och Nordeas koncernchef Casper von Koskull under Nordeas klockringning på Börshuset i Helsingfors den första oktober. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Tur är att nyfikenhet är en dygd på aktiemarknaden, men det gäller att inte bli åksjuk under resans gång.

Under de senaste dagarna har hela havet stormat på börsen. Denna turbulens är en del av den utblick vi tecknar inför 2019 där vi ser framför oss en aktiemarknad som underbyggs av stark konjunktur och stigande vinster. Med detta scenario följer även stigande obligationsräntor.

Omprissättningar och sektorrotation i aktiemarknaden i samband med att räntenivån justeras upp sker sällan gradvis, under ordnade former, utan det tenderar att vara visst tumult. Dock, så länge vi bedömer att underliggande fundamenta är intakt, i form av god konjunktur och bra vinsttillväxt, så ser vi stigande räntor som en konfirmation av vår marknadsutblick. Med veckans kursnedställ har förväntansbilden inför Q3-rapporter justerats ned, vilket bör skapa intressanta investeringsmöjligheter.

Just tredje kvartalets rapporter föranleder ofta stora justeringar av helårsprognoser. När företag och analytiker inför verksamhetsåret skissat på helårsprognoser så kan dessa ofta överleva avvikande utfall under såväl första som andra kvartalet, men pekar det fortsatt i annan riktning också efter tredje kvartalet, då tenderar avvikelsen från helårsprognosen att vara ett fullbordat faktum. Det är förklaringen till att det ofta annonseras såväl positiva som negativa vinstvarningar och prognosjusteringar i samband med tredje kvartalets rapporter.

Vilka är då frågorna vi gärna vill få svar på under kommande veckor? Det finns naturligtvis en uppsjö, men ett axplock kan vara; Kommer Nordea att nå marknadens intäktsprognoser? Klarar banken att behålla kostnadskontroll? Kommer Wärtsiläs marindivision att signalera en omsvängning till något mer positivt efter en utsträckt period av synnerlig svaghet. Vad säger Metsos orderingång och lönsamhet om styrkan i konjunkturen bland verkstadsbolagen. Vad är potentialen för Konecranes att expandera vinstmarginalerna? Kan UPM-Kymmene och Stora Enso kapitalisera på den starka pristrenden i sina marknader? Ger den starka skogs- och papperskonjunkturen avtryck också i Valmets orderböcker? Hur länge kan Neste fortsätta att överraska med starka marginaler i biobränslemarknaden. Fortsätter Sampos försäkringsrörelse att briljera med stigande premieintäkter vilka kan kompensera för stigande skadekostnader? Fortsätter Nokian Renkaat att upprätthålla imponerande lönsamhet i en fordonsmarknad som präglas av prispress hos underleverantörer. Ser Kone konkreta tecken på tillväxt i den kinesiska marknaden, eller viker efterfrågan ned? Kan Tieto på ett mer övertygande vis rida den globala digitaliseringstrenden och lyfta marginaler? Kan Nokia lyfta marginaler mot uppsatta finansiella mål och därmed bädda för en stark kursutveckling?

När vi om halvannan månad summerar den stundande rapportperioden har vi säkerligen fått svar på många av dessa frågor, vilka i sin tur kommer att föranleda nya frågeställningar. Tur är att nyfikenhet är en dygd på aktiemarknaden, men det gäller att inte bli åksjuk under resans gång.

Ställföreträdande aktie- och allokeringschef, Ålandsbanken

Niklas Wellfelt

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning