Börsbolags-vd rekryteras sällan internt

Över 80 procent av nya börsbolags-vd:ar rekryterades i fjol utanför bolaget, vilket enligt Centralhandelskammarens Leena Linnainmaa är en anmärkningsvärd hög andel. – Det tyder på att bolagen saknar processer för att ta fram kandidater inom den egna organisationen, säger hon.

I fjol fick 16 finländska börsbolag ny verkställande direktör, vilket är aningen färre än de två föregående åren. Särskilt 2015 var det fart på karusellen, när hela 28 bolag bytte sin högsta chef.

Den typiska finska börsbolags-vd:n är mellan 50 och 60 år, och ekonom eller diplomingenjör. Bara få har annan utbildning. Flera vd:ar har dubbel examen.

De här uppgifterna framgår av rapporten Huipulla tuulee - vaihtuvuus pörssiyhtiöiden johdossa (ung. Det blåser på toppen – personbyten i börsbolagens ledning) som Centralhandelskammaren presenterar i dag.

En finländsk börsbolags-vd sitter i genomsnitt 5,1 år på sin post. En sak som Centralhandelskammarens vice vd Leena Linnainmaa särskilt reagerar på är att en så stor andel av de nya vd:ar som tillträdde i fjol, över 80 procent, rekryterades utanför bolaget. Enligt Linnainmaa tyder det på att det i många organisationer saknas processer för att vaska fram lämpliga kandidater internt. Och det har sina avigsidor, säger hon.

Fakta

I fjol fanns totalt 768 styrelseplatser i de finländska börsbolagen. Platserna innehades av 660 personer – varje person sitter i genomsnitt på 1,2 styrelseplatser.

Av vd:arna hade i fjol 45 procent teknisk utbildning, 49 procent ekonomisk, 6 procent juridisk och 12 procent någon annan utbildning, som statsvetenskaplig, medicinsk eller lant- och skogsbruksteknisk utbildning.

Källa: Centralhandelskammaren.

– Andelen misslyckade vd-rekryteringar är större när vd:n kommer utifrån. Riskerna är fler om personen inte känner bolaget och organisationen.

Enligt Linnainmaa är det också föga sporrande för de anställda om signalerna är att det inte lönar sig att försöka nå toppen.

– Men det finns förstås bolag där det helt enkelt saknas lämpliga vd-kandidater.

Linnainmaa konstaterar att frågor om lön och bonusar till vd:ar ofta diskuteras i offentligheten, men mer sällan hur stormigt det kan vara på toppen.

– En vd har inget lagstadgat uppsägningsskydd och styrelsen kan fatta beslut om uppsägning med mycket kort varsel.

Jaana Tuominen blev vd för Fiskars i oktober. Hon är diplomingenjör och var tidigare koncernchef på Paulig. Bild: Leif Weckström

Vd-erfarenhet bäddar för styrelseplats

Vad gäller bolagsstyrelserna visar undersökningen att medlemmarna i genomsnitt sitter 4,8 år – män längre än kvinnor. Medeltalet dras upp av några få medlemmar som suttit väldigt länge – i fjol var rekordet 46 år. Mycket långvariga styrelsemedlemmar är i regel personer med stort ägande i bolaget.

Oftast rekryteras styrelsemedlemmar utifrån, bara 8 procent kommer från det egna bolaget. Siffran har gått ner de senaste åren.

Hille Korhonen är vd för Nokian Renkaat sedan juni i fjol. Hon är teknologie licentiat och tidigare styrelsemedlem i bolaget. Bild: Nokian Renkaat

Vd-erfarenhet värderas högt när en styrelseplats besätts. Det gäller framför allt män. Kvinnliga styrelsemedlemmar har i regel annan bakgrund, som personal-, marknadsförings- eller kommunikationsdirektör, vilket återspeglar uppgiftsfördelningen mellan män och kvinnor i näringslivet överlag.

Könskvotering till bolagsstyrelser är en fråga som diskuterats flitigt de senaste åren. Enligt Centralhandelskammarens undersökning sitter kvinnor på 27 procent av platserna i börsbolagens styrelser. Bland de nyutnämnda styrelsemedlemmarna i fjol var 35 procent kvinnor och ser man enbart på de stora bolagen så var andelen kvinnor hela 46 procent bland de nyutnämnda medlemmarna.

– Och det har skett utan kvotering, påpekar Linnainmaa.

Robert Andersson är ny vd i Oriola. Han har tidigare haft olika chefsjobb inom Telia. Bild: Oriola

Kort tid i ledningsgruppen

Om vd och styrelsemedlemmar i regel sitter kort tid, så gäller detta i ännu högre grad bolagens ledningsgrupper. Där sitter medlemmarna i genomsnitt 3,7 år. Leena Linnainmaa ser det här som ett tecken på de förändringar näringslivet genomgår i form av digitalisering och ökad internationalisering.

– Det är bra att företagen reagerar och värnar om att ha rätt kompetens i ledningen. Men det finns förstås ingen garanti för att rekryteringarna är lyckade, säger hon.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00