Börsåret kan sluta på minus – första gången på sju år

Bild: HBL

Veckoslutets möte mellan Donald Trump och Xi Jinping kan bli avgörande för om börsåret 2018 slutar på plus eller minus. Det är sju år sedan Helsingforsbörsen upplevde sitt senaste minusår.

Börsåret 2018 började bra. Ännu i slutet av september låg Helsingforsbörsen rejält på plus. Men i oktober raderades hela uppgången ut, och i november har svängningarna varit kraftiga. Nu ligger Helsingforsbörsen cirka 4 procent under nivån vid förra årsskiftet och frågan är om 2018 blir ett minusår. Det blir i så fall det första sedan 2011, när eurokrisen var akut.

Aktiestrateger som HBL talat med tror inte att den senaste tidens nedgång är början på någon ny trend, utan snarare en tillfällig korrigering. Men framöver får vi sannolikt räkna med en mera dämpad utveckling och fortsatta svängningar. Efter mer än nio års börsuppgång (i USA) är marknaden på helspänn och registrerar varje signal som kan tolkas som att slutet är nära.

– Alla tänker att vi lever på lånad tid. Man skräms lätt, men sedan återvänder lugnet. Därför svänger börsen, säger Lippo Suominen, aktiestrateg vid S-Banken.

Hoten om ett upptrappat handelskrig, Italiens växande skulder och inbromsningen i Kina är faktorer som skapar oro på finansmarknaden. I USA gav skattesänkningarna i början av året bränsle åt börsen, men så småningom börjar effekterna klinga av. Samtidigt fortsätter centralbanken Fed att strama åt sin penningpolitik, räntan har höjts flera gånger och i december väntas en ny höjning.

– Men bolagens tillväxtutsikter är fortfarande goda, även om skillnaderna mellan olika bolag och marknader har blivit större. Det gör att investerarna är mera noggranna med var de placerar sina pengar, säger Antti Saari, aktiestrateg på OP.

Att börskurserna kommit ner har enligt Saari gjort värderingarna på aktierna mera lockande – aktierna har med andra ord blivit billigare i relation till bolagens resultat.

Avgörande möte

Nu i veckoslutet träffas USA:s president Donald Trump och hans kinesiske kollega Xi Jinping i samband med G20-mötet i Argentina. Hur presidenterna kommer överens väntas bli avgörande för vilken riktning aktiemarknaden tar under resten av året. Även om ett genombrott i handelskriget knappast är att vänta, kommer mötesresultatet ändå att påverka marknaden framöver, säger Antti Saari.

– Avgörande är om mötet slutar i total oenighet med nya tullar som följd, eller om man enas om någon form av vapenvila utan nya tullar. Det här får effekt på marknadsstämningen.

I en intervju för Wall Street Journal i måndags hotade Trump med att gå vidare med tullar på i stort sett all import från Kina om förhandlingarna inte framskrider som önskat.

Många räknar med att USA höjer räntan igen i december, men vilka signaler centralbanken ger när det gäller höjningstakten under nästa år kan också få effekter på börsen.

Bild: HBL

Svagt börsår

Senast Helsingforsbörsen upplevde ett minusår var 2011, under eurokrisens akuta läge. Oavsett på vilken sida av nollstrecket Helsingforsbörsen landar vid årsskiftet, blir börsåret 2018 inget att hurra för. Det konstaterar Lippo Suominen.

Antti Saari tror fortfarande att 2018 kan sluta svagt på plus.

– Jag tror på någon form av eldupphör i handelskriget eftersom man också i USA märker att osäkerheten har börjat drabba investeringarna. Det vore bra om presidenterna kommer överens om att åtminstone inte införa nya tullar.

Oavsett hur det går påminner Saari om att tillväxten i den globala ekonomin så småningom bromsar in, inte minst i USA där den har varit ovanligt stark.

– Det är möjligt att vi upplever nästa lågkonjunktur 2020. Men det är i så fall bara naturligt, konjunkturväxlingar hör till och det behöver inte bli någon nedgång i klass med finanskrisen 2008. I regel beter sig börsen betydligt lugnare än den gjorde då.

Också Suominen tror att nervositeten nu hänger samman med att många har raset 2008 i minnet.

– Man tror lätt att det som hände senast är det normala. Men vi kan vara ganska säkra på att nästa nedgång kommer av andra orsaker.

Inget drömläge för placerare

Suominen medger att tiderna är krävande för småsparare. Trots osäkerheten är det fortfarande på aktiemarknaden man ska vara om man vill få avkastning – ränteplaceringar ger ingenting, påpekar han.

– Men det gäller att vara beredd på kraftiga svängningar och nöja sig med lägre avkastning.

Antti Saari rekommenderar småsparare att vara långsiktiga, och att hellre köpa regelbundet än att försöka tajma marknaden.

– För småsparare blir det ofta dyrare att vänta på nästa nedgång än att vara med på marknaden. I fyra-fem år har det funnits folk som varnat för nästa nedgång och de som suttit vid sidan och väntat har missat en stark uppgång.

Bild: HBL

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning