”Borgmästarmodellen en större reform än vi begriper”

Stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki (Saml). Bild: HBL-arkiv/Susanna Vainioranta

Ledande Helsingforspolitiker tror att reformen av ledarskapssystemet är bra.

Grafik: Mikael Bobacka

Runt 30 nämnder och direktioner och fler ämbetsverk än någon minns är snart ett minne blott. Den reform som startades för snart tre år sedan är nu på slutrakan. Stadsfullmäktige diskuterade förslaget, populärt kallat borgmästarmodellen, på onsdagskvällen.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki (Saml) handlar det om stora saker.

– Kanske större än vi förstår, säger han.

Kort sagt handlar det enligt de förtroendevalda om tydlighet i konturerna men även kärnverksamheten. Förvaltningen ska bli mer begriplig för stadsborna. Toppolitikerna får mera makt.

– Det är framför allt invånarna vi tänker på, säger Lasse Männistö (Saml) som drivit reformgruppen.

Vänstern, SDP, FKP och även SFP har fortfarande en del invändningar. I de små grupperna är man bekymrade över maktfördelningen. De stora partierna försäkrar att valresultatet ska synas också i fördelningen av platser i de nya stora sektornämnderna. SFP försöker dessutom se till att språkaspekterna beaktas.

– I förslaget ingår embryon att skapa en svensk servicehelhet under den nya kultur- och fritidsnämnden som förutom Arbis också skulle ha ansvaret för den svenska kultur, idrotts och ungdomsverksamheten, precis som man gjort i Esbo, säger Marcus Rantala (SFP).

Diskussionen i stadsfullmäktige fortsatte till midnatt. Under kvällen nämndes både Churchill och Guggenheim och ledamoten Ilkka Taipale (SDP) önskade att den tidigare stadsdirektören Teuvo Aura (överborgmästare för Helsingfors 1968–1979, död 1999) fortfarande skulle vara tillgänglig medan några andra förtroendevalda öppet berättade att de varken läst på eller är intresserade av den aktuella förvaltningsreformen.

Saklig kritik framfördes också. SDP:s gruppordförande och stadsstyrelsens andra vice ordförande Osku Pajamäki fick många med sig i kritiken av kanslichefens roll. Som förslaget till lederskapsreform är skrivet skulle kanslichefens makt sträcka sig över de biträdande stadsdirektörerna.

– Stadsdirektörerna förvantas ha största insynen i de ärenden som sektorerna behandlar. Därför är det stadsdirektörerna som ska bestämma vilka saker stadsstyrelsen diskuterar och inte kamnslichefen, säger Pajamäki.

Munhuggandet mellan SDP och De Gröna, som gärna och många gånger påpekade att partiet föreslog borgmästarmodellen redan 2004, tilltog ju senare kvällen led.

– Reformen ökar demokratin och gör beslutsfattandet mera öppet, säger De Grönas gruppordförande Otso Kivekäs.

De rådde också delade meningar om "storheten" i det som diskuterades. Bland andra Jan D. Oker-Blom (SFP) tycker att förvaltningsreformen knappast och omedelbart berör stadsborna, att fullmäktige behandlat och behandlar betydligt viktigare ärenden som exempelvis generalplanen.

Stadsstyrelsens förslag godkändes till slut med klar majoritet. Även SDP röstade med stadsstyrelsen med motiveringen att brister kan åtgärdas i den fortsatta beredningen. Därmed kan Helsingfors förvaltning se helt annorlunda ut redan under nästa fullmäktigeperiod. Nästa kommunalval är våren 2017.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning