Borgesiska gnistor kring Karl XII

Många av Jorge Luis Borges formuleringar vet man inte vad man ska göra med men kan ändå inte släppa dem: de rör vid något man kanske glömt eller ännu inte fått veta. Bild: Wikimedia Commons/Grete Stern

Jorge Luis Borges (1899-1986) var bland mycket annat en utsagornas och paradoxernas mästare. På var och varannan sida i den andra volymen av tre i Bokförlaget Tranans stora Borgessatsning hittar man det slags på en gång kondenserade och svindlande påståenden man måste grubbla över – lyckligt eller oroligt – många år, kanske resten av sitt liv.

Den föreställda världen är lika stor som den verkliga. Kanske större. Eller snarare: liv och tanke (dröm, inbillning, minne, eller med ett ord: litteratur) sammanflyter. Landskap är karta, världen ett...