Borgerliga partier: Sverige och Finland fattar egna Natobeslut

De borgerliga partierna i Sverige vill snabba på en svensk Natoansökan. Även om de gärna ser att det sker i samarbete med Finland, är ett finskt medlemskap inget villkor. – Vi tror det är en dum idé att ett land, när det gäller den egna säkerhetspolitiken, gör sig beroende av andra länders ställningstaganden, säger Allan Widman, ordförande för riksdagens försvarsutskott till HBL.

SÄLEN Där den svenska regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet upprepar att en svensk Natoansökan inte är aktuell, är nu alla partier i den borgerliga oppositionen för att Sverige går med i den västliga försvarsalliansen.

2018 är det riksdagsval. I den senaste opinionsmätningen från Statistiska centralbyrån är det så kallade rödgröna blocket – där också Vänsterpartiet ingår – större än det borgerliga, men ser man enbart till regeringsunderlaget är Alliansen nu större. Det betyder att följande regering i Sverige kan ha en positiv inställning till Nato.

I Finland finns en rädsla för att Sverige ska överraska Finland med en Natoansökan, så som grannlandet gjorde när Sverige utan att informera Finland ansökte om medlemskap i EG på 1990-talet.

Allan Widman är riksdagsledamot för Liberalerna och ordförande för riksdagens försvarsutskott. Han säger att Liberalerna inte anser att Sverige behöver vänta in en finsk medlemsansökan för att själv ta steget.

– Däremot så är det självklart att vi behöver vara väldigt öppna och tydliga med en sådan process med våra finländska vänner.

Kan säkerhetsläget i regionen försämras om länderna är splittrade i frågan eller går framåt i olika takt?

– Det kan man inte utesluta. Förhoppningen är naturligtvis hela tiden att vi tillsammans skulle kunna vandra in i Nato.

Enligt Widman är det svårt att säga hurdant ett svenskt tempo mot Nato kan vara, men om Alliansen segrar i riksdagsvalt och enhälligt väljer att driva Natofrågan, tror han att det kan vara "en tidsfråga innan Socialdemokraterna kanske följer med".

Också Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson för det största borgerliga partiet Moderaterna, säger att en medlemskapsansökan i Nato gärna ska se i koordinerat och i samarbete med Finland.

– Men sen måste vart och ett av länderna exklusivt, på egna grunder, fatta sina egna beslut. Jag tror att det vore både skadligt och felaktigt för debatten i båda länderna att göra sig avhängigt utav det andra.

I fjol svängde det svenska Centerpartiet i Natofrågan och beslutade på partidagen att driva på ett svenskt medlemskap. I beslutet står att vi bör "eftersträva ett nära samarbete med Finland, med målet att båda länderna kan bli medlemmar samtidigt."

– Sen är det respektive lands rättighet och mandat att fatta egna beslut men vi tror att det är viktigt att vi gör gemensam sak för att få ett stabilare Östersjön, säger Daniel Bäckström, riksdagsledamot och partiets försvarspolitiska talesperson.

Också Kristdemokraterna ingår i Alliansen. Till de partier som utöver regeringen inte vill se ett svenskt Natomedlemskap hör också Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

45 % av svenskarna vill att Sverige snarast eller på sikt ska ansöka om medlemskap i Nato

34 % anser att Sverige ska stå utanför

22 % har ingen åsikt i frågan

Källa: Opinioner 2016

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning